Tỷ lệ tổn thương cơ thể do tổn thương cánh tay được xác định như thế nào?

Ngày hỏi:17/12/2019

Liên quan đến lĩnh vực y tế, nhưng tôi được biết vấn đề này luật có quy định. Vậy tôi mong Ban biên tập hỗ trợ tôi vướng mắc sau: Tỷ lệ tổn thương cơ thể do tổn thương cánh tay được xác định như thế nào?

 

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tỷ lệ tổn thương cơ thể do tổn thương cánh tay được xác định tại Chương 7 Thông tư 22/2019/TT-BYT tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể sử dụng trong giám định pháp y, cụ thể như sau:

   Mục

   Tổn thương

   Tỷ lệ %

   II.

   Cánh tay

   1.

   Cụt một cánh tay

   1.1.

   Đường cắt 1/3 trên

   66-70

   1.2.

   Đường cắt 1/3 giữa cánh tay trở xuống

   61 -65

   2.

   Gãy đầu trên xương cánh tay (từ cỗ phẫu thuật trở lên)

   2.1.

   Vỡ, tiêu chỏm đầu xương cánh tay hậu quả hàn khớp vai hoặc lủng liếng (chụp phim X quang xác định)

   41 -45

   2.2.

   Can liền tốt, nhưng có teo cơ và hạn chế động tác khớp vai mức độ vừa

   21 -25

   2.3.

   Can liền xấu, teo cơ Delta, đai vai và cánh tay, hạn chế động tác khớp vai nhiều

   31 -35

   3.

   Gãy thân xương cánh tay một bên dưới cổ phẫu thuật.

   3.1.

   Can liên tốt, trục thẳng, không ngắn chi

   11-15

   3.2.

   Can liền xấu, trục hơi lệch, không ngắn chi

   21 -25

   3.3.

   Can liền xấu, trục lệch, ngắn chi

   3.3.1.

   Ngắn dưới 3cm

   26-30

   3.3.2.

   Ngắn từ 3cm trở lên

   31 -35

   3.4.

   Can xấu, hai đầu gãy chồng nhau

   41 -43

   4.

   Gãy đầu dưới xương cánh tay một bên

   4.1.

   Gãy trên lồi cầu hoặc gãy giữa hai lồi cầu, gãy lồi cầu trong hoặc lồi cầu ngoài

   21 -25

   4.2.

   Gãy như mục 4.1 nhưng can liền xấu, di lệch dẫn đến hậu quả cứng, hàn khớp khuỷu: Tính theo tỷ lệ % TTCT của tổn thương khớp khuỷu

   4.3.

   Mẻ hoặc rạn lồi cầu đơn thuần, không ảnh hưởng đến khớp

   3-5

   4.4.

   Mẻ xương dài (các chi trên và chi dưới, chưa đến ống tủy hoặc đến ống tủy nhưng không có biến chứng)

   * Ghi chú: Nếu có biến chứng viêm tủy xương: Tính tỷ lệ % TTCT theo mục viêm tủy xương tại Chương Tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể do bệnh, tật cơ - xương - khớp

   1 -3

   5.

   Mất đoạn xương cánh tay tạo thành khớp giả

   5.1.

   Khớp giả chặt

   31 -35

   5.2.

   Khớp giả lỏng

   41 -45

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Tổn thương cơ thể
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn