Tỷ lệ tổn thương cơ thể do tổn thương chậu hông được xác định như thế nào?

Ngày hỏi:20/12/2019

Việc xác định mức độ tổn thương cơ thể thuộc phạm vi quản lý của ngành y tế. Nhưng tôi được biết luật cũng có quy định về vấn đề này, nhờ hướng dẫn giùm tôi cách thức xác định: tỷ lệ tổn thương cơ thể do tổn thương chậu hông.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tỷ lệ tổn thương cơ thể do tổn thưởng chậu hông được xác định tại Chương 7 Thông tư 22/2019/TT-BYT tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể sử dụng trong giám định pháp y, cụ thể như sau:

   STT

   Tổn Thương

   Tỷ lệ %

   XI.

   Chậu hông

   1.

   Khuyết xương chậu do lấy xương để điều trị

   3 - 5

   2.

   Gãy (vỡ) gai chậu trước trên

   6- 10

   3.

   Gãy (vỡ) mào chậu

   11-15

   4.

   Gãy (vỡ) một bên cánh chậu

   16-20

   5.

   Gãy (vỡ) xương chậu kiểu Malgaigne dẫn đến méo khung chậu

   5.1.

   Nam giới

   31 -35

   5.2.

   Phụ nữ

   41 -45

   5.3.

   Người ở độ tuổi vị thành niên hoặc người già

   41-45

   6.

   Gãy ụ ngồi (gây ra mất đối xứng eo dưới)

   16-20

   7.

   Gãy ngành ngang xương mu

   7.1.

   Gãy một bên

   11-15

   7.2.

   Gãy cả hai bên

   16-20

   7.3.

   Ngành ngồi mu hoặc ngành chậu mu một bên

   11-15

   8.

   Gãy ổ chảo khớp háng

   8.1.

   Gãy ổ chảo khớp háng (cung trước hoặc sau) mổ kết hợp xương kết quả tốt không ảnh hưởng vận động khớp háng

   11-15

   8.2.

   Gãy ổ chảo khớp háng cả cung trước lẫn cung sau gây di lệch, làm lỏng khớp (dễ trật khớp háng)

   21-25

   9.

   Gãy xương cùng không tổn thương thần kinh

   5-7

   10.

   Gãy xương cụt

   10.1.

   Gãy xương cụt không tổn thương thần kinh

   3-5

   10.2.

   Gãy xương cụt di lệch, gây đau khi ngồi

   4-6

   11.

   Viêm khớp cùng chậu sau chấn thương

   11.1.

   Mức độ nhẹ

   1 -3

   11.2.

   Mức độ trung bình

   4-6

   11.3.

   Mức độ nặng

   11-13

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Tổn thương cơ thể
  Giám định pháp y
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn