Tỷ lệ tổn thương cơ thể do tổn thương cơ hoành được xác định là bao nhiêu %?

Ngày hỏi:03/12/2019

Ban biên tập cho tôi hỏi theo quy định hện hành thì tỷ lệ tổn thương cơ thể do tổn thương cơ hoành được xác định là bao nhiêu %?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tỷ lệ tổn thương cơ thể do tổn thương cơ hoành được xác định tại Bảng 1 Thông tư 22/2019/TT-BYT tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể sử dụng trong giám định pháp y, cụ thể như sau:

   STT

   Tổn thương

   Tỷ lệ

   VI.

   Tổn thương cơ hoành

   1.

   Tổn thương cơ hoành, không phải can thiệp phẫu thuật, không có biến chứng

   3-5

   2.

   Tổn thương cơ hoành phải can thiệp phẫu thuật, kết quả tốt

   21-25

   3.

   Tổn thương cơ hoành phải can thiệp, kết quả không tốt phải phẫu thuật lại hoặc gây dày dính màng phổi

   26-30

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Tổn thương cơ thể
  Giám định pháp y
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn