Tỷ lệ tổn thương cơ thể do tổn thương cột sống không gây tổn thương thần kinh được xác định như thế nào?

Ngày hỏi:20/12/2019

Liên quan đến việc xác định tổn thương cơ thể do tổn thương bộ phận cơ thể, cho mình hỏi: Mức tỷ lệ tổn thương cơ thể do tổn thương cột sống không gây tổn thương thần kinh được xác định như thế nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Mức tỷ lệ tổn thương cơ thể do tổn thương cột sống không gây tổn thương thần kinh được xác định tại Chương 7 Thông tư 22/2019/TT-BYT tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể sử dụng trong giám định pháp y, cụ thể như sau:

   STT Tổn Thương Tỷ lệ %

   XII.

   Tổn thương cột sống không gây tổn thương thần kinh

   1.

   Tổn thương đốt sống C1 (hoặc) C2

   * Tổn thương mỏm nha đốt C2 tính như tổn thương đốt C2

   31-35

   2.

   Xẹp, viêm dính khớp các đốt sống cổ do chấn thương

   2.1.

   Xẹp, viêm dính một - hai đốt sống cổ, đau vừa, hạn chế một phần động tác cổ - đầu (gấp - duỗi, nghiêng trái, phải và xoay từ 0° đến 20°)

   31 -35

   2.2.

   Xẹp, viêm dính trên hai đốt sống cố, đau nhiều, trở ngại đến vận động cổ đầu (trên 20° ở tất cả các động tác)

   41 -45

   3.

   Tổn thương cột sống lưng - thắt lưng

   3.1.

   Gãy, xẹp thân một đốt sống

   21-25

   3.2.

   Gãy, xẹp thần hai hoặc ba đốt sống trở lên

   3.2.1.

   Xẹp thân hai đốt sống

   26-30

   3.2.2.

   Xẹp ba đốt sống

   36-40

   3.2.3.

   Xẹp trên ba đốt sống

   41 -45

   4.

   Gãy, vỡ mỏm gai

   4.1.

   Của một đốt sống

   6 - 10

   4.2.

   Của hai hoặc ba đốt sống

   16-20

   4.3.

   Của trên ba đốt sống

   26 - 30

   5.

   Gãy, vỡ mỏm bên

   5.1.

   Của một đốt sống

   3 - 5

   5.2.

   Của hai hoặc ba đốt sống

   11-15

   5.3.

   Của trên ba đốt sống

   21-25

   6.

   Trượt thân đốt sống, thoát vị đĩa đệm

   6.1.

   Trượt một ổ không tổn thương thần kinh

   21 -25

   6.2.

   Trượt nhiều tầng không tổn thương thần kinh

   31-35

   * Ghi chú:

   - Nếu gây tổn thương thần kinh: Tính theo tỷ lệ % TTCT quy định tại Chương Tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể do tổn thương xương sọ và hệ thần kinh.

   - Tổn thương xương, nếu có biểu hiện loãng xương kèm theo (loãng xương do liệt thần kinh gây giảm vận động, do cố định xương kéo dài, không tính loãng xương do tuổi) thì cộng 5-10% theo phương pháp cộng tại Thông tư.

   7.

   Thoát vị đĩa đệm đã được điều trị thường gây tái phát.

   6- 10

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Giám định pháp y
  Tổn thương cơ thể
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn