Tỷ lệ tổn thương cơ thể do tổn thương hệ thống thanh quản

Ngày hỏi:25/12/2019

Tôi được biết việc xác định mức độ tổn thương cơ thể không chỉ y tế điều chỉnh mà luật cũng điều chỉnh. Ban biên tập cho hỏi: Mức tỷ lệ tổn thương cơ thể do tổn thương hệ thống thanh quản được xác định ra sao?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Mức tỷ lệ tổn thương cơ thể do tổn thương hệ thống thanh quản được quy định tại Thông tư 22/2019/TT-BYT tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể sử dụng trong giám định pháp y, cụ thể như sau:

   STT Tổn Thương Tỷ lệ %

   IV.

   Thanh quản

   1.

   Rối loạn tiếng nói do tổn thương của thanh quản - họng hoặc các cơ vùng cổ

   1.1.

   Nói khó

   16-20

   1.1.1.

   Nói khó mức độ nhẹ (câu ngắn)

   1.1.2.

   Nói khó mức độ vừa (từng tiếng)

   26-30

   1.1.3.

   Nói khó mức độ nặng (không rõ tiếng)

   41-45

   1.2.

   Không nói được phải giao tiếp bằng hình thức khác

   61

   2.

   Rối loạn giọng nói (do tổn thương nội thanh quản - dây thanh)

   2.1.

   Nói khản giọng

   11 -15

   2.2.

   Nói không rõ tiếng

   21 -25

   2.3.

   Mất tiếng

   41-45

   3.

   Rối loạn hô hấp (khó thở thanh quản)

   3.1.

   Khó thở nhẹ (chỉ xuất hiện khi hoạt động gắng sức)

   26-30

   3.2.

   Khó thở vừa (trung bình: khó thở xuất hiện khi gắng sức nhẹ)

   46-50

   3.3,

   Khó thở nặng (khó thở thường xuyên, kể cả khi nghỉ ngơi)

   61 -63

   3.4.

   Khó thở rất nặng, phải mở khí quản vĩnh viễn

   81

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Tổn thương cơ thể
  Giám định pháp y
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn