Tỷ lệ tổn thương cơ thể do tổn thương tuyến giáp được xác định như thế nào?

Ngày hỏi:16/12/2019

Liên quan đển tỷ lệ thương tật, cho tôi hỏi: Tỷ lệ tổn thương cơ thể do tổn thương tuyến giáp được xác định như thế nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tỷ lệ tổn thương cơ thể do tổn thương tuyến giáp được xác định tại Bảng 1 Thông tư 22/2019/TT-BYT tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể sử dụng trong giám định pháp y, cụ thể như sau:

   STT

   Tổn thương

   Tỷ lệ

   II

   Tổn thương tuyến giáp

   1.

   Tổn thương tuyến giáp chưa gây biến chứng

   1.1.

   Một bên

   11-15

   1.2.

   Hai bên: Cộng tỷ lệ % TTCT của từng bên theo phương pháp cộng tại Thông tư

   2.

   Tổn thương tuyến giáp gây biến chứng

   2.1.

   Nhiễm độc giáp

   2.1.1.

   Dưới lâm sàng

   21 -25

   2.1.2.

   Lâm sàng (bệnh Basedow) chưa có biến chứng

   31 -35

   2.1.3.

   Lâm sàng (bệnh Basedow) có biến chứng: Tính tỷ lệ % TTCT theo mục 2.1.2 và cộng với tỷ lệ % TTCT của biến chứng theo phương pháp cộng tại Thông tư

   2.2.

   Suy giáp

   2.2.1.

   Suy giáp còn bù

   21-25

   2.2.2.

   Suy giáp mất bù (suy giáp rõ)

   31 -35

   2.3.

   Tổn thương phải cắt tuyến giáp

   2.3.1.

   Cắt một phần một bên, chức năng tuyến giáp vẫn ổn định

   11-15

   2.3.2

   Cắt hoàn toàn một bên, chức năng tuyến giáp vẫn ổn định

   16-20

   2.3.3.

   Cắt hoàn toàn một bên và cất một phần bên đối diện, chức năng tuyến giáp vẫn ổn định

   21 -25

   * Ghi chú: Nếu có biến chứng thì cộng với tỷ lệ % TTCT của biến chứng theo phương pháp cộng tại Thông tư.

   2.3.4.

   Cắt cả hai bên

   56-60

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Tổn thương cơ thể
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn