Tỷ lệ tổn thương cơ thể do tổn thương tuyến tụy được xác định như thế nào?

Ngày hỏi:16/12/2019

Liên quan đến việc xác định tỉ lệ tổn thương cơ thể. Ban biên tập cho hỏi: Tỷ lệ tổn thương cơ thể do tổn thương tuyến tụy được xác định như thế nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tỷ lệ tổn thương cơ thể do tổn thương tuyến tụy được xác định tại Bảng 1 Thông tư 22/2019/TT-BYT tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể sử dụng trong giám định pháp y, cụ thể như sau:

   STT

   Tổn thương

   Tỷ lệ %

   V.

   Tổn thương tuyến tụy

   1.

   Tổn thương tuyến tụy chưa gây biến chứng đái tháo đường: Tính tỷ lệ % TTCT theo quy định tại Chương tổn thương cơ thể do tổn thương hệ tiêu hóa

   2.

   Tổn thương tuyến tụy gây biến chứng đái tháo đường

   2.1.

   Đái tháo đường tiềm tàng

   21-25

   2.2.

   Đái tháo đường lâm sàng

   41-45

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Tổn thương cơ thể
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn