Tỷ lệ tổn thương cơ thể khi tổn thương khí quản, phế quản được xác định là bao nhiêu %?

Ngày hỏi:03/12/2019

Ban biên tập cho tôi hỏi. Theo quy định của pháp luật hiện hành thì việc xác định tỷ lệ tổn thương cơ thể khi tổn thương khí quản, phế quản được xác định là bao nhiêu %?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tỷ lệ tổn thương cơ thể khi tổn thương khí quản, phế quản được xác định tại Bảng 1 Thông tư 22/2019/TT-BYT tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể sử dụng trong giám định pháp y, cụ thể như sau:

   STT

   Tổn Thương

   Tỷ lệ

   V.

   Tổn thương khí quản, phế quản

   1.

   Tổn thương khí quản, phế quản đơn thuần

   11-15

   2.

   Tổn thương khí quản, phế quản gây khó thở, không rối loạn giọng nói, tiếng nói và/hoặc không rối loạn thông khí phổi tắc nghẽn hoặc hỗn hợp

   21-25

   3.

   Tổn thương khí quản, phế quản đoạn trung thất gây khó thở và rối loạn giọng nói, tiếng nói

   26-30

   4.

   Mổ phục hồi khí quản, phế quản sau tổn thương khí quản, phế quản hoặc sau cắt thùy phổi

   31-35

   5.

   Mở khí quản

   3-5

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Tổn thương cơ thể
  Giám định pháp y
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn