Vận chuyển, giao nhận Phiếu kết quả xét nghiệm trong cơ sở xét nghiệm HIV

Ngày hỏi:24/02/2020

Ban biên tập cho tôi hỏi. Theo quy định mới thì việc vận chuyển, giao nhận Phiếu kết quả xét nghiệm trong cơ sở xét nghiệm HIV được quy định ra sao? 

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Việc vận chuyển, giao nhận Phiếu kết quả xét nghiệm trong cơ sở xét nghiệm HIV quy định tại Điều 3 Thông tư 02/2020/TT-BYT (có hiệu lực từ 15/03/2020), cụ thể như sau:

   - Người đứng đầu cơ sở xét nghiệm chịu trách nhiệm xây dựng Quy trình vận chuyển, giao nhận Phiếu kết quả xét nghiệm trong cơ sở xét nghiệm bảo đảm giữ bí mật kết quả xét nghiệm, thông tin, tình trạng nhiễm HIV của người được xét nghiệm HIV;

   - Trường hợp cơ sở xét nghiệm thực hiện vận chuyển, giao nhận Phiếu kết quả xét nghiệm bằng hình thức điện tử phải theo đúng quy định của pháp luật về phòng, chống HIV/AIDS và Phiếu kết quả xét nghiệm trả cho người được xét nghiệm HIV phải là bản giấy.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn