Vận động viên thể thao quân đội bị chết trong thời gian tập trung thi đấu nhưng không thuộc đối tượng đóng bảo hiểm bắt buộc được quy định thế nào?

Ngày hỏi:27/10/2016

Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi có vấn đề muốn hỏi như sau: Nếu Huấn luyện viên, vận động viên thể thao quân đội bị chết trong thời gian tập trung tập huấn, thi đấu nhưng không thuộc đối tượng đóng bảo hiểm bắt buộc thì được giải quyết như thế nào? Mong Ban biên tập Thư Ký Luật trả lời giúp tôi. Xin cám ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Nội dung mà bạn hỏi liên quan tới Chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế và trợ cấp một lần cho các đối tượng tham gia thể thao quân đội được quy định tại Thông tư 138/2016/TT-BQP hướng dẫn thực hiện chế độ đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao quân đội được tập trung tập huấn và thi đấu do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành (Có hiệu lực từ ngày 27/10/2016).

   Theo đó, Huấn luyện viên, vận động viên không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế bắt buộc trong thời gian triệu tập của cấp có thẩm quyền để tập trung tập huấn, thi đấu nếu bị chết thì được cơ quan sử dụng huấn luyện viên, vận động viên giải quyết như sau:

   - Người lo mai táng được nhận trợ cấp mai táng bằng 10 tháng lương cơ sở theo quy định.

   - Trường hợp huấn luyện viên, vận động viên chết do tai nạn trong khi tập trung tập huấn, thi đấu hoặc chết trong thời gian Điều trị lần đầu do tai nạn trong khi tập trung tập huấn, thi đấu thì ngoài trợ cấp mai táng, thân nhân được hưởng trợ cấp một lần bằng 36 tháng lương cơ sở theo quy định.

   (Điểm c Khoản 2 Điều 5 Thông tư 138/2016/TT-BQP)

   Trên đây là trả lời của Ban biên tập Thư Ký Luật về hướng giải quyết đối với Huấn luyện viên, vận động viên thể thao quân đội bị chết trong thời gian tập trung tập huấn, thi đấu nhưng không thuộc đối tượng đóng bảo hiểm bắt buộc được quy định tại Thông tư 138/2016/TT-BQP. Bạn vui lòng tham khảo văn bản này để có thể hiểu rõ hơn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Thể thao
  Quân đội sĩ quan
  Bảo hiểm xã hội
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn