Việc cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh

Ngày hỏi:14/12/2015

Tôi hiện đang công tác tại Trung tâm vận chuyển cấp cứu của tỉnh. Cơ quan tôi hiện nay đang làm thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề cho nhân viên. Văn bằng của tôi là Y sỹ đa khoa, đã có chứng chỉ Hồi sức cấp cứu, tôi công tác tại Trung tâm từ năm 2013 đến nay. Hiện nay tôi được biết là với bằng y sỹ đa khoa thì tôi phải chuyển đổi sang điều dưỡng, sau đó có thời gian công tác tại trung tâm ít nhất 6 tháng. Nhưng trước đó bên cơ quan tôi không thông báo gì về vấn đề này, chỉ yêu cầu chúng tôi có chứng chỉ Hồi sức cấp cứu. Tôi muốn hỏi với trường hợp của tôi thì có được cấp chứng chỉ hành nghề hay không, và nếu không được cấp thì đến 01/01/2016 tôi có phải nghỉ việc không? Tôi xin chân thành cảm ơn.

  Nội dung này được Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh tư vấn như sau:

  • 1. Căn cứ quy định của Luật khám bệnh, chữa bệnh, Y sỹ là một trong những đối tượng thuộc diện phải cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh nếu đáp ứng đủ điều kiện về thời gian thực hành, văn bằng chuyên môn phù hợp với hình thức hành nghề, đủ điều kiện về sức khỏe và không trong thời gian bị cấm hành nghề.

   2. Theo hướng dẫn về xác nhận thời gian thực hành đối với y sỹ và điều dưỡng quy định tại khoản 2, khoản 3, Điều 16 của Thông tư 41/2011/TT-BYT ngày 14/11/2011 của Bộ Y tế:

   - Y sỹ bắt đầu thực hiện việc khám bệnh, chữa bệnh từ sau ngày 01/01/2012 thì phải có thời gian thực hành 12 tháng tại bệnh viện theo quy định tại Khoản 1 Điều 24 Luật khám bệnh, chữa bệnh.

   - Điều dưỡng bắt đầu thực hiện việc khám bệnh, chữa bệnh từ sau ngày 01/01/2012 thì phải có thời gian thực hành 9 tháng tại cơ sở khám, chữa bệnh theo quy định tại Khoản 1 Điều 24 Luật khám bệnh, chữa bệnh.

   3. Đối chiếu với các quy định nêu trên, để được cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh phù hợp với phạm vi hoạt động của vị trí công việc thực tế được tuyển dụng hoặc hợp đồng, ông Nguyễn Văn Thành phải đáp ứng điều kiện về thời gian thực hành theo như quy định kể trên. Trường hợp ông có bằng tốt nghiệp là y sỹ, nhưng được đơn vị sử dụng lao động tuyển dụng hoặc hợp đồng để thực hiện nhiệm vụ của Điều dưỡng thì ông phải có thêm chứng chỉ chuyển đổi điều dưỡng và đáp ứng điều kiện về thời gian thực hành 9 tháng tại cơ sở khám, chữa bệnh kể từ sau khi chuyển đổi điều dưỡng.

   4. Như vậy, để được tiếp tục tham gia thực hiện khám bệnh, chữa bệnh theo đúng quy định của pháp luật, ông Thành phải hoàn thiện các thủ tục đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề theo hướng dẫn của Sở Y tế, đặc biệt là đáp ứng điều kiện về thời gian thực hành tại bệnh viện như đã nói ở trên để được xem xét cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh.

   Để biết thông tin chi tiết hướng dẫn về thủ tục xin cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh, ông Thành có thể xem và tải hướng dẫn của Sở Y tế được đăng trên website:http://www.soytequangninh.gov.vn/

   (Theo Công văn số 3055/SYT-NVY)


  Nguồn:

  CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NINH
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn