Việc chuyển tiếp điều trị trong quá trình sử dụng thuốc Methadone được tiến hành như thế nào?

Ngày hỏi:29/05/2017

Việc chuyển tiếp điều trị trong quá trình sử dụng thuốc Methadone được quy định như thế nào? Chào các bạn trong Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi là Quốc Huy, hiện đang sinh sống và làm việc tại Long An. Em trai tôi đang được điều trị bằng thuốc Methadone tại một cơ sở cai nghiện tại TP.HCM. Tôi muốn biết, hiện nay, chúng tôi muốn xin chuyển việc điều trị về cơ sở cai nghiện gần nhà thì phải thực hiện theo thủ tục nào? Tôi có thể tham khảo thêm nội dung này ở đâu? Mong nhận được phản hồi từ các bạn. Xin chân thành cảm ơn! Trần Quốc Huy (0907****)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Việc chuyển tiếp điều trị trong quá trình sử dụng thuốc Methadone được quy định tại Khoản 1 Điều 15 Thông tư 14/2015/TT-BYT về Quản lý thuốc Methadone. Cụ thể như sau:

   Việc chuyển tiếp điều trị thực hiện theo quy định tại Điều 19 Thông tư số 12/2015/TT-BYT. Theo đó:

   1. Thủ tục chuyển tiếp điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế:

   a) Người bệnh nộp đơn đề nghị chuyển tiếp điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế (sau đây gọi tắt là đơn đề nghị chuyển tiếp điều trị) theo mẫu quy định tại Phụ lục 9 ban hành kèm theo Thông tư này cho người đứng đầu cơ sở điều trị nơi người đó đang tham gia điều trị;

   b) Trong thời gian 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đơn đề nghị chuyển tiếp điều trị của người bệnh, người đứng đầu cơ sở điều trị nơi người bệnh có nguyện vọng chuyển đi có trách nhiệm lập bản sao hồ sơ điều trị và Phiếu chuyển gửi người bệnh điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế (sau đây gọi là Phiếu chuyển gửi) theo mẫu quy định tại Phụ lục 10 ban hành kèm theo Thông tư này;

   c) Trong thời gian 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được Phiếu chuyển gửi và hồ sơ điều trị của người bệnh có nguyện vọng được chuyển tiếp điều trị, cơ sở điều trị mới có trách nhiệm tiếp nhận và thực hiện việc điều trị cho người bệnh mới chuyển đến.

   2. Thủ tục thay đổi cơ sở điều trị:

   a) Người bệnh nộp đơn đề nghị chuyển tiếp điều trị theo mẫu quy định tại Phụ lục 9 ban hành kèm theo Thông tư này cho người đứng đầu cơ sở điều trị nơi người đó đang tham gia điều trị;

   b) Trong thời gian 04 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đơn đề nghị chuyển tiếp điều trị của người bệnh, người đứng đầu cơ sở điều trị nơi người bệnh có nguyện vọng chuyển đi có trách nhiệm lập bản sao hồ sơ điều trị và Phiếu chuyển gửi theo mẫu quy định tại Phụ lục 10 ban hành kèm theo Thông tư này;

   c) Trong thời gian 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được Phiếu chuyển gửi và hồ sơ điều trị của người bệnh có nguyện vọng được chuyển tiếp điều trị, cơ sở điều trị mới có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ và thực hiện việc điều trị cho người bệnh mới chuyển đến.

   Trên đây là nội dung tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật về việc chuyển tiếp điều trị trong quá trình sử dụng thuốc Methadone . Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, bạn vui lòng tham khảo thêm tại Thông tư 06/2014/TT-TTCP.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn