Việc đăng ký hành nghề khám chữa bệnh phải có những nội dung gì?

Ngày hỏi:04/10/2016

Việc đăng ký hành nghề khám chữa bệnh phải có những nội dung gì? Chào Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi tên là Lê Lâm, tôi có vấn đề thắc mắc cần Ban biên tập tư vấn như sau: Tôi đang định đăng ký hành nghề khám chữa bệnh sau khi đã hoàn thành thời gian thực hành khám chữa bệnh tại bệnh viện tỉnh Bình Thuận. Cho tôi hỏi, việc đăng ký hành nghề bắt buộc phải có những nội dung gì? Mong nhận được sự tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luât qua email: lelam***@gmail.com. Chân thành cảm ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Điều 12 Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BYT năm 2016, nội dung đăng ký hành nghề phải có những nội dung sau:

   a) Địa điểm hành nghề: ghi rõ tên, địa chỉ của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nơi đăng ký hành nghề;

   b) Thời gian hành nghề: ghi cụ thể thời gian làm việc tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (từ mấy giờ đến mấy giờ trong ngày và mấy ngày trong tuần);

   c) Vị trí chuyên môn:

   - Ghi rõ khoa, phòng hoặc bộ phận chuyên môn nơi người hành nghề làm việc;

   - Ghi rõ chức danh mà người hành nghề được phân công đảm nhiệm (ví dụ là người đứng đầu hoặc người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật hoặc người phụ trách khoa hoặc nhân viên).

   Ngoài ra, Điều 12 Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BYT năm 2016 cũng quy định hình thức đăng ký hành nghề: Việc đăng ký hành nghề phải thực hiện bằng văn bản theo mẫu quy định tại Phụ lục 06 ban hành kèm theo văn bản này.

   Trên đây là quy định về nội dung bắt buộc khi đăng ký hành nghề khám chữa bệnh. Bạn nên tham khảo chi tiết Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BYT năm 2016 để nắm rõ quy định này.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn