Việc giao nhận thuốc Methadone được thực hiện như thế nào?

Ngày hỏi:29/05/2017

Việc giao nhận thuốc Methadone được quy định như thế nào? Chào các bạn trong Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi là Trọng Tài, hiện đang sinh sống và làm việc tại Long An. Gần đây, tôi có tìm hiểu về lĩnh vực y tế và được biết, Methadone là một trong những loại thuốc quan trọng được sử dụng trong công tác cai nghiện. Nhờ Ban biên tập trả lời giúp tôi, theo quy định pháp luật hiện hành, công tác giao nhận thuốc Methadone được thực hiện ra sao? Nội dung này được điều chỉnh bởi văn bản nào? Mong nhận được phản hồi từ các bạn. Xin chân thành cảm ơn! Nghiêm Trọng Tài (0904****)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Việc giao nhận thuốc Methadone được quy định tại Điều 9 Thông tư 14/2015/TT-BYT về Quản lý thuốc Methadone. Theo đó, ngoài việc tuân thủ các quy định về giao nhận thuốc quy định tại Điều 12 Thông tư số 19/2014/TT-BYT, việc giao nhận thuốc Methadone phải tuân thủ thêm các quy định sau:

   1. Giao nhận thuốc Methadone giữa đơn vị phân phối và cơ sở điều trị Methadone:

   a) Nhân viên vận chuyển thuốc của đơn vị phân phối và nhân viên quản lý kho thuốc tại cơ sở điều trị Methadone thực hiện việc giao, nhận thuốc Methadone và lập biên bản giao nhận thuốc Methadone theo mẫu quy định tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư này. Biên bản giao nhận được lập thành 05 bản: 01 bản lưu tại cơ sở điều trị Methadone, 01 bản gửi Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS tỉnh, 01 bản lưu tại đơn vị phân phối, 01 bản gửi đơn vị chịu trách nhiệm quyết toán thuốc Methadone và 01 bản gửi cơ quan có thẩm quyền phê duyệt dự trù thuốc Methadone;

   b) Nhân viên quản lý kho thuốc tại cơ sở điều trị Methadone nhập thông tin thuốc Methadone giao nhận vào:

   - Sổ quản lý thuốc gây nghiện chung của đơn vị đối với trường hợp cơ sở điều trị Methadone thuộc đơn vị có kho thuốc chung;

   - Sổ theo dõi kho thuốc Methadone của cơ sở điều trị Methadone được lập theo mẫu quy định tại Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này đối với trường hợp cơ sở điều trị Methadone độc lập và có kho thuốc Methadone riêng.

   2. Giao nhận thuốc Methadone giữa cơ sở điều trị Methadone và cơ sở cấp phát thuốc Methadone:

   a) Nhân viên vận chuyển của cơ sở điều trị Methadone và nhân viên quản lý thuốc tại cơ sở cấp phát thuốc Methadone tiến hành giao nhận, ký Sổ theo dõi xuất, nhập thuốc Methadone hằng ngày của cơ sở điều trị Methadone được lập theo mẫu quy định tại Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư này;

   b) Nhân viên quản lý thuốc tại cơ sở cấp phát thuốc Methadone nhập dữ liệu vào Sổ theo dõi kho thuốc Methadone theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều này.

   3. Trường hợp phát hiện các dấu hiệu bất thường của thuốc Methadone, việc xử lý bất thường được thực hiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 16 Thông tư này.

   Trên đây là nội dung tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật về việc giao nhận thuốc Methadone. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, bạn vui lòng tham khảo thêm tại Thông tư 14/2015/TT-BYT.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn