Việc liên thông, chia sẻ dữ liệu của Hệ thống thông tin quản lý Trạm Y tế cấp xã được quy định ra sao?

Ngày hỏi:26/12/2020

Việc liên thông, chia sẻ dữ liệu của Hệ thống thông tin quản lý Trạm Y tế cấp xã được quy định ra sao? Văn bản nào quy định vấn đề này?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Việc liên thông, chia sẻ dữ liệu của Hệ thống thông tin quản lý Trạm Y tế cấp xã được quy định tại Tiểu mục 23 Mục II Quy định ban hành kèm theo Quyết định 3532/QĐ-BYT năm 2020, cụ thể như sau:

   Hệ thống kết nối, liên thông và chia sẻ dữ liệu chuyên ngành với hệ thống cơ sở dữ liệu tuyến huyện, tuyến tỉnh, Bộ Y tế và cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam thông qua nền tảng kết nối chia sẻ dữ liệu y tế cơ sở của Bộ Y tế (V20), cụ thể:

   - Dữ liệu thống kê y tế;

   - Dữ liệu nhân lực y tế;

   - Dữ liệu khám chữa bệnh;

   - Dữ liệu thuốc thiết yếu và vật tư y tế;

   - Dữ liệu tiêm chủng;

   - Dữ liệu bệnh không lây;

   - Dữ liệu bệnh truyền nhiễm;

   - Dữ liệu quản lý phòng, chống tai nạn thương tích;

   - Dữ liệu y tế dự phòng như: Lao, Tâm Thần, HIV;

   - Dữ liệu chuyên ngành y tế khác;

   Đồng thời sẵn sàng triển khai đồng bộ thông tin người dân với cơ sở dữ liệu về dân cư theo yêu cầu.

   Trân trọng.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn
  TỪ KHÓA NỔI BẬT