Việc thuê tư vấn nước ngoài trong dự án đầu tư xây dựng công trình y tế

Ngày hỏi:24/10/2018

Tôi là Đức Long, là hưu trí hiện tôi đang sinh sống tại Gò vấp, tôi rất quan tâm đến việc đầu tư xây dựng y tế, phục vụ việc khám chữa bệnh cho người dân. Tôi được biết trong một số dự án thì mình còn thuế nước ngoài về tư vấn đều tư xây dựng. Vậy Ban biên tập cho tôi hỏi: Việc thuê tư vấn nước ngoài trong dự án đầu tư xây dựng công trình y tế được quy định ra sao?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Việc thuê tư vấn nước ngoài trong dự án đầu tư xây dựng công trình y tế quy định tại Mục II Quyết định 6226/QĐ-BYT năm 2018 quy định về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình và thiết bị y tế thuộc thẩm quyền Bộ trưởng Bộ Y tế phê duyệt, cụ thể như sau:

   Việc thuê tư vấn nước ngoài được thực hiện theo quy định tại Quyết định số 131/2007/QĐ-TTg ngày 09/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy chế thuê tư vấn nước ngoài trong hoạt động xây dựng tại Việt Nam, Thông tư số 07/2012/TT-BXD ngày 26/10/2012 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí thuê tư vấn nước ngoài trong hoạt động xây dựng tại Việt Nam và các quy định hiện hành khác của Nhà nước.

   Chủ đầu tư được ký hợp đồng thuê cá nhân, tổ chức tư vấn nước ngoài có kinh nghiệm, năng lực để phối hợp với Chủ đầu tư để quản lý các công việc ứng dụng công nghệ xây dựng mới mà tư vấn trong nước chưa đủ năng lực thực hiện hoặc có yêu cầu đặc biệt khác. Việc thuê tư vấn nước ngoài đối với các dự án sử dụng ngân sách nhà nước phải được người có thẩm quyền quyết định đầu tư cho phép. Chủ đầu tư phải gửi Hồ sơ xin phép thuê tư vấn nước ngoài với các nội dung sau:

   - Sự cần thiết phải thuê tư vấn nước ngoài;

   - Mục tiêu của việc thuê tư vấn nước ngoài;

   - Khối lượng công việc cần thuê tư vấn nước ngoài;

   - Phương thức lựa chọn tổ chức tư vấn nước ngoài;

   - Dự kiến tổ chức tư vấn nước ngoài sẽ thuê (nếu có), hồ sơ năng lực của đơn vị tư vấn;

   - Giá trị, tổng giá trị các công việc cần thuê tư vấn nước ngoài;

   - Nguồn vốn để chi trả cho tổ chức tư vấn nước ngoài;

   - Kế hoạch thực hiện công tác thuê tư vấn nước ngoài.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn