Việc tư vấn và trả kết quả xét nghiệm HIV dương tính được quy định như thế nào?

Ngày hỏi:24/08/2018

Ban biên tập cho tôi hỏi: Gần đây tôi có xét nghiệm HIV cho một người và kết quả là dương tính. Vậy cho tôi hỏi: Việc tư vấn và trả kết quả xét nghiệm HIV dương tính được quy định như thế nào? Có văn bản nào nói đến vấn đề này hay không? 

Xin cảm ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Việc tư vấn và trả kết quả xét nghiệm HIV dương tính được quy định tại Điều 3 Thông tư 01/2010/TT-BYT quy định trách nhiệm, trình tự thông báo kết quả xét nghiệm HIV dương tính do Bộ Y tế ban hành với nội dung như sau:

   - Trường hợp người được xét nghiệm là người dưới 16 tuổi hoặc là người mất năng lực hành vi dân sự, không có năng lực hành vi dân sự hoặc có năng lực hành vi dân sự nhưng không đầy đủ: Người chịu trách nhiệm trả kết quả xét nghiệm HIV dương tính tiến hành việc tư vấn và trả kết quả xét nghiệm cho cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ của họ sau khi đã tư vấn cho những người này. Việc thông báo kết quả xét nghiệm cho các đối tượng này chỉ được thực hiện sau khi được sự đồng ý bằng văn bản của cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ của họ và đã tư vấn cho người được xét nghiệm HIV.

   - Trường hợp người được xét nghiệm là người từ đủ 16 tuổi trở lên: Người chịu trách nhiệm trả kết quả xét nghiệm HIV dương tính tiến hành việc tư vấn và trả kết quả xét nghiệm sau khi đã tư vấn cho người được xét nghiệm HIV.

   - Chỉ những người đã được tập huấn về tư vấn phòng, chống HIV/AIDS mới được tư vấn trả kết quả xét nghiệm HIV dương tính.

   Trên đây là nội dung trả lời về việc tư vấn và trả kết quả xét nghiệm HIV dương tính. Bạn có thể tim hiểu thêm thông tin về vấn đề này tại Thông tư 01/2010/TT-BYT.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn