Viện pháp y tâm thần trung ương

Ngày hỏi:16/10/2014

Viện pháp y tâm thần trung ương có chức năng, nhiệm vụ gì?

  Nội dung này được Sở tư pháp Hà Nội tư vấn như sau:

  • 1. Thực hiện giám định pháp y tâm thần theo quy định của pháp luật tố tụng và Luật giám định tư pháp

   2. Xây dựng quy chuẩn giám định pháp y tâm thần trình Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

   3. Xây dựng chương trình, tài liệu và tổ chức, hướng dẫn bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ pháp y tâm thần

   4. Hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra nghiệp vụ pháp y tâm thần đối với các tổ chức giám định pháp y tâm thần trong toàn quốc theo quy định của Bộ Y tế

   5. Nghiên cứu khoa học về chuyên ngành pháp y tâm thần

   6. Thực hiện các hoạt động hợp tác quốc tế về pháp y tâm thần

   7. Tổng kết, báo cáo Bộ Y tế, Bộ Tư pháp về tổ chức, hoạt động giám định pháp y tâm thần theo định kỳ hàng năm.

   8. Các nhiệm vụ khác theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế.


  Nguồn:

  SỞ TƯ PHÁP THÀNH PHỐ HÀ NỘI
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn