Xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm

Ngày hỏi:05/06/2014

Tôi đang làm việc trong lĩnh vực thực phẩm. Theo quy định mới thì tôi phải đi học về kiến thức chung và kiến thức chuyên ngành về an toàn thực phẩm (ATTP). Xin hỏi quy định về nội dung học và các thủ tục để được công nhận đã học kiến thức trên gồm những quy định như thế nào và có giá trị trong bao lâu?

  Nội dung này được Luật gia Minh Hương tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Thông tư liên tịch số 13/2014 ngày 9/4/2014 của liên bộ Bộ Y tế, Bộ NN-PTNT và Bộ Tài chính hướng dẫn việc phân công, phối hợp trong quản lý Nhà nước về ATTP quy định xác nhận kiến thức về ATTP đối với cá nhân phải được học về kiến thức chung và kiến thức chuyên ngành về ATTP bao gồm: Các quy định pháp luật về ATTP; các mối nguy hại về ATTP; điều kiện, phương pháp bảo đảm và thực hành tốt ATTP. Sau khi học xong thì cá nhân có đơn đề nghị cơ quan có thẩm quyền xác nhận kiến thức về ATTP theo Mẫu số 01a quy định tại Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư liên tịch này; bản sao giấy chứng minh thư nhân dân; giấy tờ chứng minh đã nộp lệ phí theo quy định của pháp luật về phí và lệ phí. Quy trình xác nhận kiến thức về ATTP được quy định: Trong thời gian 10 ngày làm việc, kể từ khi nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền lập kế hoạch để xác nhận kiến thức về ATTP và gửi thông báo thời gian tiến hành xác nhận kiến thức cho tổ chức, cá nhân. Kiểm tra kiến thức về ATTP bằng bộ câu hỏi đánh giá kiến thức về ATTP theo lĩnh vực quản lý. Giấy xác nhận kiến thức được cấp cho những người trả lời đúng 80% số câu hỏi trở lên ở mỗi phần câu hỏi kiến thức chung và câu hỏi kiến thức chuyên ngành. Trong thời gian 03 ngày làm việc, kể từ ngày tham gia đánh giá (ngày kiểm tra) cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm cấp giấy xác nhận. Giấy xác nhận kiến thức về ATTP có hiệu lực 03 năm, kể từ ngày cấp. Các cá nhân đã được xác nhận kiến thức về ATTP sẽ được thừa nhận khi làm việc tại cơ sở sản xuất, kinh doanh các nhóm sản phẩm tương tự. Trên đây là những quy định chung, bạn làm trong lĩnh vực nào thì liên hệ với cơ quan có thẩm quyền để mua tài liệu học tập và làm hồ sơ theo như quy định đã nêu trên.


  Nguồn:

  nongnghiep.vn
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn