Xây dựng kế hoạch và đề cương thanh tra ngành Dược

Ngày hỏi:02/03/2019

Chào Ban biên tập. Tôi là Nguyễn Hùng Thanh hiện đang công tác trong lĩnh vực quản lý ngành Dược. Có thắc mắc sau mong nhận phản hồi: Cụ thể: Xây dựng kế hoạch và đề cương thanh tra ngành Dược được quy định ra sao?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Xây dựng kế hoạch và đề cương thanh tra ngành Dược được quy định tại Mục 1 Quyết định 5026/QĐ-BYT năm 2009 ban hành hướng dẫn Quy trình thanh tra Dược do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành, cụ thể như sau:

   rưởng Đoàn thanh tra có trách nhiệm tổ chức việc xây dựng kế hoạch tiến hành thanh tra trình Người ra quyết định thanh tra phê duyệt. Kế hoạch tiến hành thanh tra phải xác định rõ các nội dung sau:

   - Mục đích, yêu cầu, nội dung của cuộc thanh tra;

   - Đối tượng thanh tra;

   - Nội dung và phương pháp tiến hành;

   - Nhân sự và phân công nhiệm vụ cho từng thành viên Đoàn thanh tra.

   Trong các loại hình thanh tra, việc xây dựng kế hoạch thanh tra phụ thuộc vào mục đích, yêu cầu và tính chất của cuộc thanh tra, loại hình thanh tra.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn