Y sỹ thực hành tại trung tâm đông y có được cấp chứng chỉ hành nghề?

Ngày hỏi:16/11/2020

Cho mình hỏi: Y sỹ thực hành tại trung tâm đông y có đủ điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề hay không? Cảm ơn.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Điều 24 Luật Khám, chữa bệnh 2009 quy định về thời gian thực hành:

   - 18 tháng thực hành tại bệnh viện, việc nghiên cứu có giường bệnh (sau đây gọi chung là bệnh viện) đối với bác sĩ;

   - 12 tháng thực hành tại bệnh viện đối với y sỹ;

   - 09 tháng thực hành tại bệnh viện có khoa phụ sản hoặc tại nhà hộ sinh đối với hộ sinh viên.

   - 09 tháng thực hành tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đối với điều dưỡng viên, kỹ thuật viên

   Như vậy, trường hợp bạn hiện đang là y sỹ thì để được cấp chứng chỉ hành nghề y bạn cần có 12 tháng thực hành tại bệnh viện và đáp ứng thêm các điều kiện khác tại Điều 18 Luật này.

   Theo trình bày bạn đã làm việc tại trung tâm đông y thì chưa đủ điều kiện về nơi thực hành để được cấp chứng chỉ hành nghề y.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn