Yêu cầu, điều kiện đối với người đăng ký dự tuyển công chức thuộc Bộ Y tế trong trường hợp đặc biệt

Ngày hỏi:07/09/2019

Khi dự tuyển công chức thuộc Bộ Y tế trong trường hợp đặc biệt thì bản thân người dự tuyển cần đáp ứng những yêu cầu, điều kiện nào theo quy định mới của Bộ Y tế ? Mong nhận được sự phản hồi!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Thủ tục 16 ban hành kèm theo Quyết định 3858/QĐ-BYT 2019 quy định về thủ tục tiếp nhận các trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng công chức thuộc Bộ Y tế, trong đó quy định điều kiện của người đăng ký dự tuyển công chức thuộc Bộ Y tế, cụ thể như sau:

   * Điều kiện 1: (Khoản 1 Điều 36 Luật Cán bộ, công chức):

   “1. Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển công chức:

   a) Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam;

   b) Đủ 18 tuổi trở lên;

   c) Có đơn dự tuyển; có lý lịch rõ ràng;

   d) Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp;

   đ) Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;

   e) Đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ;

   g) Các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí dự tuyển”.

   * Điều kiện 2. (Khoản 11 Điều 1 Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018)

   a) Các trường hợp có ít nhất 05 năm công tác ở vị trí việc làm yêu cầu trình độ đào tạo đại học trở lên phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng và có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc (không kể thời gian tập sự, thử việc, nếu có thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc không liên tục mà chưa nhận trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần thì được cộng dồn), gồm:

   Viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập;

   Người hưởng lương trong lực lượng vũ trang (quân đội, công an) và người làm công tác cơ yếu;

   Người đang giữ chức danh, chức vụ tại doanh nghiệp là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên mà Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ hoặc được cử làm người đại diện phần vốn nhà nước giữ các chức danh quản lý tại doanh nghiệp mà Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ.

   b) Trường hợp đã là cán bộ, công chức từ cấp huyện trở lên sau đó được cấp có thẩm quyền điều động, luân chuyển đến làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập, lực lượng vũ trang, cơ yếu, tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp hoặc được bổ nhiệm giữ chức danh, chức vụ tại doanh nghiệp là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên mà Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ hoặc được cử làm người đại diện phần vốn nhà nước giữ chức danh quản lý tại doanh nghiệp mà Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ.

   Trên đây là nội dung quy định về vấn đề bạn thắc mắc.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn