Yêu cầu về nhân sự của bệnh viện

Ngày hỏi:05/10/2016

Nhân sự của bệnh viện phải đáp ứng những yêu cầu nào? Chào Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi tên là Tâm, tôi có vấn đề thắc mắc cần Ban biên tập tư vấn như sau: Hiện tại, công ty tôi đang chuẩn bị mở một bệnh viện đa khoa theo tiêu chuẩn quốc tế tại Nam Định. Do đó, ngoài việc chuẩn bị cơ sở vật chất, công ty cũng đang tuyển nhân sự cho bệnh viện. Vừa rồi, cấp trên có hỏi tôi rằng nhân sự phải như thế nào mới phù hợp với yêu cầu của pháp luật nhưng tôi là chưa nắm vấn đề này. Mong nhận được sự tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật qua email: tam***@gmail.com. Chân thành cảm ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Yêu cầu về nhân sự của bệnh viện được quy định tại Khoản 5 Điều 23 Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BYT năm 2016. Cụ thể như sau:

   a) Số lượng nhân viên hành nghề làm việc toàn thời gian (cơ hữu) trong từng khoa phải đạt tỷ lệ ít nhất là 50% trên tổng số nhân viên hành nghề trong khoa;

   b) Định mức biên chế, tỷ lệ cơ cấu bộ phận, chuyên môn thực hiện theo quy định tại Khoản 1, 2, 3 và 4 Mục II Thông tư liên tịch số 08/2007/TTLT-BYT-BNV ngày 05 tháng 6 năm 2007 của liên bộ: Bộ Y tế - Bộ Nội vụ hướng dẫn định mức biên chế sự nghiệp trong các cơ sở y tế nhà nước;

   c) Người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của bệnh viện phải đáp ứng các điều kiện sau:

   - Là bác sỹ có chứng chỉ hành nghề phù hợp với ít nhất một trong các chuyên khoa mà bệnh viện đăng ký hoạt động;

   - Có thời gian khám bệnh, chữa bệnh ít nhất là 54 tháng. Việc phân công, bổ nhiệm người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của bệnh viện phải được thể hiện bằng văn bản;

   - Là người làm việc toàn thời gian tại bệnh viện.

   d) Trưởng khoa lâm sàng phải đáp ứng các điều kiện sau:

   - Là bác sỹ có chứng chỉ hành nghề phù hợp với chuyên khoa đó;

   - Có thời gian khám bệnh, chữa bệnh tại chuyên khoa đó ít nhất là 36 tháng. Việc phân công, bổ nhiệm trưởng khoa phải được thể hiện bằng văn bản;

   - Là người làm việc toàn thời gian tại bệnh viện;

   đ) Trưởng khoa khác phải đáp ứng các điều kiện sau:

   Tốt nghiệp đại học và có thời gian làm việc tại chuyên khoa đó ít nhất là 36 tháng kể từ ngày được cấp bằng tốt nghiệp đại học đến ngày được phân công, bổ nhiệm làm trưởng khoa. Việc phân công, bổnhiệm trưởng khoa phải được thể hiện bằng văn bản;

   - Là người làm việc toàn thời gian tại bệnh viện;

   e) Trưởng khoa dược là người làm việc toàn thời gian tại bệnh viện và phải đáp ứng quy định tại Khoản 1 Điều 7 Thông tư số 22/2011/TT-BYT ngày 10 tháng 6 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định tổ chức và hoạt động của khoa Dược bệnh viện;

   g) Phẫu thuật viên phải đáp ứng các điều kiện sau:

   - Là bác sỹ chuyên khoa ngoại hoặc bác sỹ đa khoa có chứng nhận đào tạo chuyên khoa ngoại của bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh trở lên hoặc trường đại học chuyên ngành y khoa hoặc tại Trung tâm đào tạo và chỉ đạo tuyến thuộc các bệnh viện hạng đặc biệt, hạng 1 trực thuộc Bộ Y tế. Trường hợp được đào tạo ở nước ngoài, phẫu thuật viên phải có chứng nhận chuyên khoa;

   - Có văn bản cho phép thực hiện phẫu thuật, can thiệp ngoại khoa của người đứng đầu bệnh viện theo đề nghị của người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của bệnh viện;

   h) Ngoài các đối tượng quy định tại Điểm c, d, đ, e và g Khoản này, các đối tượng khác làm việc trong bệnh viện nếu có thực hiện việc khám bệnh, chữa bệnh thì phải có chứng chỉ hành nghề và chỉ được thực hiện việc khám bệnh, chữa bệnh trong phạm vi công việc được phân công. Việc phân công phải được thể hiện bằng văn bản và phải phù hợp với phạm vi hoạt động chuyên môn được ghi trong chứng chỉ hành nghề của người đó.

   Trên đây là quy định về điều kiện nhân sự của bệnh viện. Bạn nên tham khảo chi tiết Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BYT năm 2016 để nắm rõ quy định này.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn