Ai chịu chi phí thuê đo đạc, xác định mốc giới để thực hiện việc cưỡng chế thi hành án?

Ngày hỏi:21/07/2009
Người phải thi hành án bị kê biên, bán đấu giá tài sản và có người trúng đấu giá mua được. Khi sang tên giấy nhà và đất bán đấu giá thì phát sinh chi phí đo đạc để chuyển tên quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất. Xin hỏi người phải thi hành án chịu chi phí này hay người trúng đấu giá chịu?

  Nội dung này được Bộ Tư pháp tư vấn như sau:

  • Điều 73 Luật Thi hành án dân sự về chi phí cưỡng chế thi hành án quy định người phải thi hành án chịu chi phí cưỡng chế thi hành án sau đây:

   a) Chi phí thông báo về cưỡng chế thi hành án;

   b) Chi phí mua nguyên liệu, nhiên liệu, thuê phương tiện, thiết bị bảo vệ, y tế, phòng, chống cháy, nổ, các thiết bị, phương tiện cần thiết khác cho việc cưỡng chế thi hành án;

   c) Chi phí cho việc định giá, giám định tài sản, bán đấu giá tài sản; chi phí định giá lại tài sản, trừ trường hợp quy định tại điểm a khoản 2 và điểm a khoản 3 Điều này;

   d) Chi phí cho việc thuê, trông coi, bảo quản tài sản; chi phí bốc dỡ, vận chuyển tài sản; chi phí thuê nhân công và khoản chi phục vụ cho việc xây ngăn, phá dỡ; chi thuê đo đạc, xác định mốc giới để thực hiện việc cưỡng chế thi hành án;

   đ) Chi phí cho việc tạm giữ, thu giữ tài sản, giấy tờ;

   e) Tiền bồi dưỡng cho những người trực tiếp tham gia cưỡng chế và bảo vệ cưỡng chế thi hành án.

   Như vậy, trong trường hợp người phải thi hành án bị kê biên, bán đấu giá tài sản và có người trúng đấu giá mua được, khi sang tên giấy nhà và đất bán đấu giá thì phát sinh chi phí đo đạc để chuyển tên quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất, thì người phải thi hành án chịu chi phí này (chi phí thuê đo đạc, xác định mốc giới để thực hiện việc cưỡng chế thi hành án), trừ trường hợp người trúng đấu giá đồng ý chịu chi phí đó.


  Nguồn:

  Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn