Ai có thẩm quyền bắt giữ hàng hải?

Ngày hỏi:30/10/2019

Xin chào, mình muốn hỏi "Ai là người có quyền tuyên bố bắt giữ và cầm giữ hàng hải? Ai là người thực hiện bắt giữ và cầm giữ hàng hải?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Ai có thẩm quyền bắt giữ hàng hải?
   (ảnh minh họa)
  • Theo Điều 3 Pháp lệnh thủ tục bắt giữ tàu biển năm 2008 quy định thẩm quyền bắt giữ tàu biển cụ thể như sau:

   - Tòa án nhân dân cấp tỉnh nơi có cảng biển, cảng thủy nội địa (sau đây gọi là cảng) mà tàu biển bị yêu cầu bắt giữ đang hoạt động hàng hải có thẩm quyền quyết định bắt giữ tàu biển đó để bảo đảm giải quyết khiếu nại hàng hải, thi hành án dân sự, thực hiện ủy thác tư pháp của Tòa án nước ngoài.

   Trường hợp cảng có nhiều bến cảng thuộc địa phận các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác nhau thì Tòa án nhân dân cấp tỉnh nơi có bến cảng mà tàu biển bị yêu cầu bắt giữ đang hoạt động hàng hải có thẩm quyền quyết định bắt giữ tàu biển đó.

   - Tòa án nhân dân đang giải quyết vụ án dân sự, Tòa án nhân dân cấp tỉnh nơi Hội đồng Trọng tài thụ lý vụ tranh chấp có thẩm quyền quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời bắt giữ tàu biển.

   - Chánh án Tòa án nhân dân tối cao xem xét, quyết định Tòa án có thẩm quyền quyết định bắt giữ tàu biển trong trường hợp có tranh chấp về thẩm quyền giữa các Tòa án nhân dân cấp tỉnh.

   Theo Điều 9 Pháp lệnh thủ tục bắt giữ tàu biển 2008 quy định cơ quan thực hiện quyết định bắt giữ tàu biển của cơ quan có thẩm quyền, cụ thể như sau:

   => Giám đốc Cảng vụ hàng hải hoặc Giám đốc Cảng thủy nội địa (sau đây gọi là Giám đốc Cảng vụ) nơi tàu biển đang hoạt động hàng hải bị yêu cầu bắt giữ thực hiện quyết định.

   Trên đây là thẩm quyền bắt giữ tàu biển, cơ quan thực hiện quyết định bắt giữ tàu biển (hàng hải).

   Ban biên tập phản hồi đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn