Ai là người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người chưa thành niên tại Tòa án dân sự?

Ngày hỏi:04/01/2017

Ai là người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người chưa thành niên tại Tòa án dân sự? Chào Ban biên tập Thư Ký Luật, em tên là Hùng Nam. Cho em hỏi: Việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người chưa thành niên tại Tòa án phải do người đại diện hợp pháp của họ thực hiện là đúng hay sai? Mong nhận được tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật. Chân thành cảm ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Nhận định của bạn là sai.

   Khoản 6 Điều 69 Bộ luật tố tụng dân sự 2015 quy định Năng lực pháp luật tố tụng dân sự và năng lực hành vi tố tụng dân sự của đương sự như sau: "Đương sự là người từ đủ mười lăm tuổi đến chưa đủ mười tám tuổi đã tham gia lao động theo hợp đồng lao động hoặc giao dịch dân sự bằng tài sản riêng của mình được tự mình tham gia tố tụng về những việc có liên quan đến quan hệ lao động hoặc quan hệ dân sự đó. Trong trường hợp này, Tòa án có quyền triệu tập người đại diện hợp pháp của họ tham gia tố tụng. Đối với những việc khác, việc thực hiện quyền, nghĩa vụ tố tụng dân sự của đương sự tại Tòa án do người đại diện hợp pháp của họ thực hiện."

   Như vậy, không phải trong mọi trường hợp người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người chưa thành niên tại Tòa án đều do người đại diện hợp pháp của họ thực hiện.

   Trên đây là tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật về người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người chưa thành niên tại Tòa án dân sự. Bạn nên tham khảo chi tiết Bộ luật tố tụng dân sự 2015 để nắm rõ quy định này.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn