Bổ sung tài liệu yêu cầu dẫn độ người phạm tội trong lĩnh vực tương trợ tư pháp Việt - Lào

Ngày hỏi:06/11/2019

Khi tài liệu yêu cầu dẫn độ người phạm tội trong lĩnh vực tương trợ tư pháp Việt - Lào bị thiếu thì việc cho phép bổ sung giầy tờ tài liệu này được quy định cụ thể thế nào vậy? Nếu hết thời hạn cho phép mà chưa bổ sung được thì cơ quan có thẩm quyền sẽ xử lý thế nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Bổ sung tài liệu yêu cầu dẫn độ người phạm tội trong lĩnh vực tương trợ tư pháp Việt - Lào được quy định tại Điều 63 Hiệp định tương trợ tư pháp về dân sự và hình sự giữa Việt Nam và Lào ban hành kèm theo Quyết định 58QĐ/1999/CTN, cụ thể như sau:

   Nếu việc yêu cầu dẫn độ người phạm tội chưa có đầy đủ những yếu tố cần thiết để tiến hành việc dẫn độ người phạm tội đó, thì Nước ký kết được yêu cầu có quyền đề nghị Nước ký kết yêu cầu bổ sung tài liệu. Nước ký kết yêu cầu có thể kéo dài thời gian bổ sung tài liệu, nhưng không quá hai tháng.

   Cơ quan tư pháp có thẩm quyền của Nước ký kết được yêu cầu có thể chấm dứt việc dẫn độ hoặc trả tự do cho người bị bắt, nếu không nhận được tài liệu bổ sung cần thiết trong thời hạn quy định tại Điều này.

   Trên đây là nội dung quy định về vấn đề bạn thắc mắc.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn