Bộ Tư pháp có nhiệm vụ, quyền hạn gì trong lĩnh vực trọng tài thương mại?

Ngày hỏi:12/05/2017

Nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Tư pháp trong lĩnh vực trong tài thương mại bao gồm những gì? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật. Em là sinh viên khoa luật thuộc trường Đại học Huế. Hiện tại, em đang học về luật trọng tài thương mại. Anh chị cho em hỏi pháp luật hiện hành quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Tư pháp trong lĩnh vực trọng tài thương mại như thế nào? Văn bản nào quy định vấn đề này? Mong nhận được trả lời từ Ban biên tập Thư Ký Luật. Em xin cảm ơn!

Hoàng Trần Ngọc Mai (maimatmeo***@yahoo.com)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Tư pháp trong lĩnh vực trọng tài thương mại được quy định tại Điều 2 Nghị định 63/2011/NĐ-CP hướng dẫn Luật Trọng tài Thương mại bao gồm:

   1. Xây dựng, trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành văn bản quy phạm pháp luật về tổ chức, hoạt động trọng tài; hướng dẫn thi hành các văn bản quy phạm pháp luật về trọng tài.

   2. Cấp, thu hồi Giấy phép thành lập của Trung tâm trọng tài; cấp, thu hồi Giấy phép thành lập của Chi nhánh, Văn phòng đại diện của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam; chấp thuận việc thay đổi nội dung Giấy phép thành lập Trung tâm trọng tài theo quy định tại Nghị định này.

   3. Phê chuẩn Điều lệ của Trung tâm trọng tài.

   4. Công bố danh sách Trọng tài viên của các Tổ chức trọng tài hoạt động tại Việt Nam; công bố thông tin về việc thành lập, hoạt động, chấm dứt hoạt động của tổ chức trọng tài.

   5. Hướng dẫn, tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trọng tài.

   6. Thực hiện hợp tác quốc tế trong lĩnh vực trọng tài.

   7. Hướng dẫn việc đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ trọng tài.

   8. Kiểm tra, thanh tra và xử lý vi phạm pháp luật về trọng tài.

   9. Giải quyết khiếu nại, tố cáo về trọng tài theo quy định của pháp luật.

   10. Ban hành và hướng dẫn sử dụng thống nhất mẫu văn bản, giấy tờ liên quan đến tổ chức trọng tài.

   Trên đây là quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Tư pháp trong lĩnh vực trọng tài thương mại. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, bạn nên tham khảo thêm Nghị định 63/2011/NĐ-CP.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn