Các biện pháp khẩn cấp tạm thời của Hội đồng Trọng tài thương mại

Ngày hỏi:30/10/2018

Chào anh chị, tôi đang tìm hiểu các quy định về giải quyết tranh chấp được thực hiện bằng Trọng tài thương mại. Anh chị cho tôi hỏi, Hội đồng trọng tài được áp dụng cá biện pháp khẩn cấp tạm thời nào khi giải quyết tranh chấp giữa các bên. Mong anh chị giải đáp giúp tôi, cảm ơn anh chị rất nhiều.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo yêu cầu của một trong các bên, Hội đồng trọng tài có thể áp dụng một hoặc một số biện pháp khẩn cấp tạm thời đối với các bên tranh chấp.

   Tại Khoản 2 Điều 49 Luật trọng tài thương mại 2010 quy định các biện pháp khẩn cấp tạm thời bao gồm:

   - Cấm thay đổi hiện trạng tài sản đang tranh chấp;

   - Cấm hoặc buộc bất kỳ bên tranh chấp nào thực hiện một hoặc một số hành vi nhất định nhằm ngăn ngừa các hành vi ảnh hưởng bất lợi đến quá trình tố tụng trọng tài;

   - Kê biên tài sản đang tranh chấp;

   - Yêu cầu bảo tồn, cất trữ, bán hoặc định đoạt bất kỳ tài sản nào của một hoặc các bên tranh chấp;

   - Yêu cầu tạm thời về việc trả tiền giữa các bên;

   - Cấm chuyển dịch quyền về tài sản đối với tài sản đang tranh chấp.

   Trước khi áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời, Hội đồng trọng tài có quyền buộc bên yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời thực hiện nghĩa vụ bảo đảm tài chính.

   Hội đồng trọng tài áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời khác hoặc vượt quá yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời của bên yêu cầu mà gây thiệt hại cho bên yêu cầu, bên bị áp dụng hoặc người thứ ba thì người bị thiệt hại có quyền khởi kiện ra Tòa án để yêu cầu giải quyết bồi thường theo quy định của pháp luật về tố tụng dân sự

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn