Các khiếu nại không được thụ lý giải quyết

Ngày hỏi:10/04/2014
Khiếu nại Quyết định của UBND huyện về giải quyết liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp của công dân Người gửi: Trần Tùng - Khu vực 5, thị trấn Phú Lộc, h Phú Lộc (Ngày gửi: 10/04/2014) Các trường hợp nào thì khiếu nại không được cơ quan chức năng thụ lý giải quyết? Người gửi: Phạm Thị Thùy - Thôn Vọng Trì, xã Phú Mậu, Phú Vang (Ngày gửi: 11/02/2014)

  Nội dung này được Thanh tra Tỉnh Thừa Thiên Huế tư vấn như sau:

  • Theo Điều 11 Luật Khiếu nại năm 2011 quy định Các khiếu nại không được thụ lý giải quyết

   "Khiếu nại thuộc một trong các trường hợp sau đây không được thụ lý giải quyết:
   1. Quyết định hành chính, hành vi hành chính trong nội bộ cơ quan nhà nước để chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ, công vụ; quyết định hành chính, hành vi hành chính trong chỉ đạo điều hành của cơ quan hành chính cấp trên với cơ quan hành chính cấp dưới; quyết định hành chính có chứa đựng các quy phạm pháp luật do cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền ban hành theo trình tự, thủ tục của pháp luật về ban hành văn bản quy phạm pháp luật; quyết định hành chính, hành vi hành chính thuộc phạm vi bí mật nhà nước trong các lĩnh vực quốc phòng, an ninh, ngoại giao theo danh mục do Chính phủ quy định;
   2. Quyết định hành chính, hành vi hành chính bị khiếu nại không liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của người khiếu nại;
   3. Người khiếu nại không có năng lực hành vi dân sự đầy đủ mà không có người đại diện hợp pháp;
   4. Người đại diện không hợp pháp thực hiện khiếu nại;
   5. Đơn khiếu nại không có chữ ký hoặc điểm chỉ của người khiếu nại;
   6. Thời hiệu, thời hạn khiếu nại đã hết mà không có lý do chính đáng;
   7. Khiếu nại đã có quyết định giải quyết khiếu nại lần hai;
   8. Có văn bản thông báo đình chỉ việc giải quyết khiếu nại mà sau 30 ngày người khiếu nại không tiếp tục khiếu nại;
   9. Việc khiếu nại đã được Tòa án thụ lý hoặc đã được giải quyết bằng bản án, quyết định của Toà án, trừ quyết định đình chỉ giải quyết vụ án hành chính của Tòa án."


  Nguồn:

  Website THANH TRA TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn