Các nội dung chính của quyết định kháng nghị giám đốc thẩm

Các nội dung chính của Quyết định kháng nghị giám đốc thẩm?

  Nội dung này được Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội - HSLAWS tư vấn như sau:

  • Quyết định kháng nghị giám đốc thẩm phải có các nội dung chính sau đây:

   1. Số, ngày, tháng, năm của quyết định kháng nghị;

   2. Chức vụ của người ra quyết định kháng nghị;

   3. Số, ngày, tháng, năm của bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật bị kháng nghị;

   4. Quyết định của bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật bị kháng nghị;

   5. Nhận xét, phân tích những vi phạm, sai lầm cỉa bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật bị kháng nghị;

   6. Căn cứ pháp luật để quyết định kháng nghị;

   7. Quyết định kháng nghị một phần hoặc toàn bộ bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật;

   8. Tên của tòa án có thẩm quyền giám đốc thẩm vụ án đó;

   9. Đề nghị của người kháng nghị.


  Nguồn:

  VĂN PHÒNG LUẬT SƯ NAM HÀ NỘI
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Giám đốc
  Kháng nghị
  Giám đốc thẩm
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn