Các trường hợp định giá lại tài sản kê biên thi hành án dân sự

Ngày hỏi:08/10/2018

Tôi được biết trong một số trường hợp thì cơ quan thi hành án dân sự phải thuê tổ chức thẩm định giá hoặc tự xác định giá đối với tài sản kê biên thi hành án dân sự. Và trong một số trường hợp nhất định thì phải định giá lại tài sản kê biên thi hành án dân sự. Vậy cho hỏi, trong các trường hợp nào thì phải định giá lại tài sản kê biên thi hành án?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định của pháp luật thì kê biên tài sản là một biên pháp cưỡng chế thi hành án trong dân sự. Việc kê biên tài sản để thi hành án dân sự được thực hiện theo quy định của pháp luật về thi hành án dân sự.

   Ngay khi kê biên tài sản mà đương sự thoả thuận được về giá tài sản hoặc về tổ chức thẩm định giá thì Chấp hành viên lập biên bản về thỏa thuận đó. Giá tài sản do đương sự thoả thuận là giá khởi điểm để bán đấu giá. Trường hợp đương sự có thoả thuận về tổ chức thẩm định giá thì Chấp hành viên ký hợp đồng dịch vụ với tổ chức thẩm định giá đó.

   Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày kê biên tài sản, Chấp hành viên ký hợp đồng dịch vụ với tổ chức thẩm định giá trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi có tài sản kê biên trong các trường hợp sau đây:

   - Đương sự không thoả thuận được về giá và không thoả thuận được việc lựa chọn tổ chức thẩm định giá;

   - Tổ chức thẩm định giá do đương sự lựa chọn từ chối việc ký hợp đồng dịch vụ;

   - Thi hành phần bản án, quyết định quy định tại khoản 1 Điều 36 của Luật thi hành án dân sự 2008.

   Chấp hành viên xác định giá trong các trường hợp sau đây:

   - Không thực hiện được việc ký hợp đồng dịch vụ với tổ chức thẩm định giá trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi có tài sản kê biên;

   - Tài sản kê biên thuộc loại tươi sống, mau hỏng hoặc có giá trị nhỏ mà đương sự không thoả thuận được với nhau về giá. Chính phủ quy định về tài sản có giá trị nhỏ.

   Theo quy định tại Khoản 1 Điều 99 Luật thi hành án dân sự 2008 và Khoản 33 Điều 1 Luật Thi hành án dân sự sửa đổi 2014 thì Việc định giá lại tài sản kê biên được thực hiện trong các trường hợp sau đây:

   - Chấp hành viên có vi phạm nghiêm trọng quy định tại Điều 98 của Luật này dẫn đến sai lệch kết quả định giá tài sản;

   - Đương sự có yêu cầu định giá lại trước khi có thông báo công khai về việc bán đấu giá tài sản. Yêu cầu định giá lại chỉ được thực hiện một lần và chỉ được chấp nhận nếu đương sự có đơn yêu cầu trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được thông báo về kết quả thẩm định giá và phải nộp ngay tạm ứng chi phí định giá lại tài sản.

   Việc định giá lại tài sản kê biên được thực hiện theo quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 98 của Luật thi hành án dân sự 2008.

   Giá thẩm định lại được lấy làm giá khởi điểm để bán đấu giá theo quy định.

   Trên đây là quan điểm tư vấn của chúng tôi đối với vấn đề mà bạn đang thắc mắc.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn