Các trường hợp khiếu nại không được giải quyết

Ngày hỏi:10/12/2012
Em gái tôi với người hàng xóm có việc tranh chấp lối đi, vừa rồi Ủy ban nhân dân huyện đã ra quyết định giải quyết nhưng cô ấy cứ phàn nàn như vậy là không công bằng, để thiệt thòi cho mình. Tôi có nói nên khiếu nại để họ xem xét lại. Tôi là người biết rõ việc này, vì đất này nguyên thủy trước đây của cha mẹ để thừa kế cho chúng tôi. Tôi đã làm đơn khiếu nại gửi đến Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện (vì em tôi bị bệnh đang điều trị tại thành phố Hồ Chí Minh) nhưng huyện lại trả lại đơn mà không giải quyết. Xin hỏi trước sự việc đó chúng tôi phải làm thế nào? (Hà Thu Thủy – Cam Lâm)
  • Luật Khiếu nại do Quốc hội ban hành năm 2011, có hiệu lực từ ngày 01-7-2012 ghi nhận tại Điều 11 về các khiếu nại không được thụ lý giải quyết, là những khiếu nại thuộc một trong các trường hợp sau đây:

   1. Quyết định hành chính, hành vi hành chính trong nội bộ cơ quan nhà nước để chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ, công vụ; quyết định hành chính, hành vi hành chính trong chỉ đạo điều hành của cơ quan hành chính cấp trên với cơ quan hành chính cấp dưới; quyết định hành chính có chứa đựng các quy phạm pháp luật do cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền ban hành theo trình tự, thủ tục của pháp luật về ban hành văn bản quy phạm pháp luật; quyết định hành chính, hành vi hành chính thuộc phạm vi bí mật nhà nước trong các lĩnh vực quốc phòng, an ninh, ngoại giao theo danh mục do Chính phủ quy định;

   2. Quyết định hành chính, hành vi hành chính bị khiếu nại không liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của người khiếu nại;

   3. Người khiếu nại không có năng lực hành vi dân sự đầy đủ mà không có người đại diện hợp pháp;

   4. Người đại diện không hợp pháp thực hiện khiếu nại;

   5. Đơn khiếu nại không có chữ ký hoặc điểm chỉ của người khiếu nại;

   6. Thời hiệu, thời hạn khiếu nại đã hết mà không có lý do chính đáng;

   7. Khiếu nại đã có quyết định giải quyết khiếu nại lần hai;

   8. Có văn bản thông báo đình chỉ việc giải quyết khiếu nại mà sau 30 ngày người khiếu nại không tiếp tục khiếu nại;

   9. Việc khiếu nại đã được Tòa án thụ lý hoặc đã được giải quyết bằng bản án, quyết định của Toà án, trừ quyết định đình chỉ giải quyết vụ án hành chính của Tòa án.

   Trong trường hợp của bạn, nếu bạn đã đứng tên mình để khiếu nại cho người em thì thuộc vào trường hợp “Quyết định hành chính, hành vi hành chính bị khiếu nại không liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của người khiếu nại” nên không được Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện giải quyết. Trong trường hợp bạn nhân danh người em để khiếu nại mà không có sự ủy quyền thì bạn là người “đại diện không hợp pháp thực hiện khiếu nại”. Vì vậy, để việc khiếu nại được giải quyết trong khi người em đang đau bệnh, bạn phải có sự ủy quyền của người em để làm việc này. Ủy quyền phải được lập thành văn bản, có công chứng xác thực.


  Nguồn:

  SỞ TƯ PHÁP TỈNH KHÁNH HÒA
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn