Các trường hợp Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự được chủ động ra quyết định thi hành án

Ngày hỏi:21/09/2018

Tôi nghe nói Thủ trưởng cơ quan thi hành án có thể chủ động ra quyết định thi hành án dân sự mà không cần phải có có đơn yêu cầu thi hành án của người được thi hành án trong một số trường hợp. Vậy các luật sư cho tôi hỏi, các trường hợp đó là các trường hợp nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định hiện nay thì Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự là người có thẩm quyền ra quyết định thi hành hành án dân sự. Theo đó, Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự có thể tự mình chủ động ra quyết định thi hành án dân sự hoặc chỉ ra quyết định thi hành án khi có đơn yêu cầu thi hành án.

   Theo đó, theo quy định tại Luật thi hành án dân sự 2008 26/2008/QH12được sửa đổi bởi Khoản 15 Điều 1 Luật Thi hành án dân sự sửa đổi 2014 thì Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự có thẩm quyền chủ động ra quyết định thi hành án và phân công Chấp hành viên tổ chức thi hành đối với phần bản án, quyết định sau:

   - Hình phạt tiền, truy thu tiền, tài sản thu lợi bất chính, án phí, lệ phí Tòa án;

   - Trả lại tiền, tài sản cho đương sự;

   - Tịch thu sung quỹ nhà nước, tịch thu tiêu hủy vật chứng, tài sản; các khoản thu khác cho Nhà nước;

   - Thu hồi quyền sử dụng đất và tài sản khác thuộc diện sung quỹ nhà nước;

   - Quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời;

   - Quyết định của Tòa án giải quyết phá sản.

   Thời hạn ra quyết định thi hành án và phân công Chấp hành viên tổ chức thi hành cụ thể như sau:

   - Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự phải ra quyết định thi hành án trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được bản án, quyết định sau:

   + Hình phạt tiền, truy thu tiền, tài sản thu lợi bất chính, án phí, lệ phí Tòa án;

   + Trả lại tiền, tài sản cho đương sự;

   + Tịch thu sung quỹ nhà nước, tịch thu tiêu hủy vật chứng, tài sản; các khoản thu khác cho Nhà nước;

   + Thu hồi quyền sử dụng đất và tài sản khác thuộc diện sung quỹ nhà nước;

   - Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự phải ra ngay quyết định thi hành án khi nhận được quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời;

   - Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự phải ra quyết định thi hành án trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được quyết định của Tòa án giải quyết phá sản.

   Trên đây là quan điểm tư vấn của chúng tôi đối với vấn đề mà bạn đang thắc mắc.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn