Cách giải quyết khi nhiều người đến khiếu nại?

Ngày hỏi:04/08/2020

Việc khiếu nại có nhiều người cùng đến khiếu nại trực tiếp. Cách giải quyết như thế nào? Mong nhận được giải đáp.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Cách giải quyết khi nhiều người đến khiếu nại?
   (ảnh minh họa)
  • Khoản 4 Điều 8 Luật Khiếu nại 2011 quy định về trường hợp nhiều người cùng khiếu nại về một nội dung thì thực hiện như sau:

   - Trường hợp nhiều người đến khiếu nại trực tiếp thì cơ quan có thẩm quyền tổ chức tiếp và hướng dẫn người khiếu nại cử đại diện để trình bày nội dung khiếu nại; người tiếp nhận khiếu nại ghi lại việc khiếu nại bằng văn bản, trong đó ghi rõ nội dung theo quy định tại khoản 2 Điều này. Việc tiếp nhiều người cùng khiếu nại thực hiện theo quy định tại Chương V của Luật này;

   - Trường hợp nhiều người khiếu nại bằng đơn thì trong đơn phải ghi rõ nội dung quy định tại khoản 2 Điều này, có chữ ký của những người khiếu nại và phải cử người đại diện để trình bày khi có yêu cầu của người giải quyết khiếu nại.

   => Như vậy khi có nhiều người đến khiếu nại trực tiếp thì cơ quan bạn phải tổ chức tiếp và hướng dẫn người khiếu nại cử đại diện để trình bày nội dung khiếu nại.

   Theo Điều 6 Nghị định 75/2012/NĐ-CP thì việc cử người đại diện để trình bày khiếu nại phải được lập thành văn bản.

   - Văn bản cử người đại diện khiếu nại phải có những nội dung sau:

   + Ngày, tháng, năm;

   + Họ, tên, địa chỉ của người đại diện khiếu nại, người khiếu nại;

   + Nội dung, phạm vi được đại diện;

   + Chữ ký hoặc điểm chỉ của những người khiếu nại;

   + Các nội dung khác có liên quan (nếu có).

   - Người đại diện phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp của việc đại diện và văn bản cử đại diện.

   Người tiếp nhận khiếu nại ghi lại việc khiếu nại bằng văn bản, trong đó ghi rõ nội dung:

   - Ngày, tháng, năm khiếu nại;

   - Tên, địa chỉ của người khiếu nại;

   - Tên, địa chỉ của cơ quan, tổ chức, cá nhân bị khiếu nại;

   - Nội dung, lý do khiếu nại, tài liệu liên quan đến nội dung khiếu nại và yêu cầu giải quyết của người khiếu nại.

   - Đơn khiếu nại phải do người khiếu nại ký tên hoặc điểm chỉ.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn