Cách thức liên hệ giữa các cơ quan trong vụ việc dân sự và hình sự giữa Việt Nam và Lào

Ngày hỏi:31/10/2019

Tôi có nội dung thắc mắc nhờ hỗ trợ: Đối với các vụ án mang tính quốc tế. Cụ thể tôi ví dụ trường hợp đối với các vụ án hình sự giữa Việt Nam và Lào thì các cơ quan giải quyết vụ án có thẩm quyền sẽ liên hệ với nhau như thế nào? Trân trọng!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Cách thức liên hệ giữa các cơ quan về dân sự và hình sự giữa Việt Nam và Lào được quy định tại Điều 4 Hiệp định tương trợ tư pháp về dân sự và hình sự giữa Việt Nam và Lào ban hành kèm theo Quyết định 58QĐ/1999/CTN, cụ thể như sau:

   1. Trong khi thực hiện tương trợ tư pháp, cơ quan tư pháp của các Nước ký kết liên hệ với nhau thông qua Bộ Tư pháp hoặc Viện kiểm sát tối cao (về vấn đề hình sự) của nước mình, trừ trường hợp Hiệp định này có quy định khác.

   Cơ quan tư pháp của các tỉnh giáp biên giới của các Nước ký kết được liên hệ trực tiếp với nhau để thực hiện tương trợ tư pháp, nhưng phải báo cáo cho Bộ Tư pháp hoặc Viện kiểm sát tối cao của nước mình trước.

   2. Các cơ quan khác của các Nước ký kết có thẩm quyền về các vấn đề dân sự và hình sự, khi thực hiện tương trợ tư pháp, phải gửi uỷ thác tư pháp qua Cơ quan tư pháp của nước mình quy định tại khoản 1 Điều này, trừ khi Hiệp định này có quy định khác.

   Trên đây là nội dung quy định về vấn đề bạn thắc mắc.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn