Cán bộ, công chức bị kỷ luật nếu khiếu nại thì có được khiếu nại trực tiếp không?

Ngày hỏi:25/12/2014
Xin hỏi cán bộ, công chức bị kỷ luật nếu khiếu nại thì có được khiếu nại trực tiếp không? Người gửi: Phan Đăng Thịnh - Huế (Ngày gửi: 25/12/2014)

  Nội dung này được Thanh tra Tỉnh Thừa Thiên Huế tư vấn như sau:

  • Điều 49 Luật Khiếu nại năm 2011 quy định hình thức khiếu nại đối với quyết định kỷ luật cán bộ, công chức như sau:

   - Việc khiếu nại phải được thực hiện bằng đơn. Trong đơn khiếu nại phải ghi rõ ngày, tháng, năm; họ, tên, địa chỉ của người khiếu nại; nội dung, lý do khiếu nại, yêu cầu của người khiếu nại và có chữ ký của người khiếu nại.

   - Đơn khiếu nại lần đầu phải được gửi đến người đã ra quyết định kỷ luật.

   - Đơn khiếu nại lần hai được gửi đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần hai.

   Như vậy, cán bộ, công chức bị kỷ luật nếu khiếu nại thì phải khiếu nại bằng đơn, không được khiếu nại bằng hình thức trực tiếp.


  Nguồn:

  Website THANH TRA TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn