Chấp hành quyết định xử lý hành vi vi phạm bị tố cáo

Ngày hỏi:17/08/2015
Việc chấp hành quyết định xử lý hành vi vi phạm bị tố cáo được quy định như thế nào? Người gửi: Phan Đăng Thịnh - Sinh viên (Ngày gửi: 17/08/2015)

  Nội dung này được Thanh tra Tỉnh Thừa Thiên Huế tư vấn như sau:

  • Điều 7 Luật Tố cáo quy định việc chấp hành quyết định xử lý hành vi vi phạm bị tố cáo như sau:

   Quyết định xử lý hành vi vi phạm bị tố cáo của cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền phải được các cơ quan, tổ chức, cá nhân tôn trọng, được các cơ quan, tổ chức, cá nhân hữu quan nghiêm chỉnh chấp hành. Người có trách nhiệm chấp hành quyết định xử lý hành vi vi phạm bị tố cáo mà không chấp hành phải bị xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.


  Nguồn:

  Website THANH TRA TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn