Chưa xây dựng được kho vật chứng thì có được đi thuê hay không?

Ngày hỏi:04/12/2020

Theo quy định pháp luật hiện hành thì phải có kho vật chứng để đảm bảo cất giữ tài liệu trong thi hành án dân sự. như vậy, nếu chưa xây dựng được kho vật chứng thì cơ quan chức năng có được đi thuê các kho khác để bảo quản, cất giữ hay không?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Khoản 2 Điều 4 Thông tư 01/2017/TT-BTP quy định như sau:

   Trường hợp chưa có kho vật chứng hoặc số lượng vật chứng, tài sản tạm giữ quá lớn mà kho không thể đáp ứng được, cơ quan thi hành án dân sự có thể thuê kho để bảo quản.

   Kho thuê phải đáp ứng các yêu cầu về trang thiết bị, an ninh, an toàn quy định tại khoản 1 Điều này; việc bảo quản, xử lý vật chứng, tài sản tạm giữ tại kho thuê thực hiện tương tự như tại kho vật chứng của cơ quan thi hành án dân sự.

   Như vậy, đối với việc chưa có kho vật chứng thì cơ quan thi hành án dân sự có thể thuê kho để bảo quản, đồng thời phải đảm bảo các điều kiện về kho lưu giữ.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn