Có cần đương sự cung cấp thông tin về tài sản, điều kiện của người phải thi hành án không?

Ngày hỏi:19/10/2016

Đối với khoản yêu cầu thi hành án nghĩa vụ dân sự trong hình sự: “bồi thường thiệt hại về sức khỏe” có cần đương sự cung cấp thông tin về tài sản, điều kiện của người phải thi hành án không? Cơ sở pháp lý? Mong nhận được tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật. Chân thành cảm ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Điều 36 Luật Thi hành án dân sự 2008 quy định về ra quyết định thi hành án như sau:

   1. Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự chủ động ra quyết định thi hành đối với phần bản án, quyết định sau đây:

   a) Hình phạt tiền, truy thu tiền, tài sản thu lợi bất chính, án phí;

   b) Trả lại tiền, tài sản cho đương sự;

   c) Tịch thu sung quỹ nhà nước, tịch thu tiêu huỷ vật chứng, tài sản;

   d) Thu hồi quyền sử dụng đất và tài sản khác thuộc diện sung quỹ nhà nước;

   đ) Quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời.

   Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được bản án, quyết định, Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự phải ra quyết định thi hành án.

   Trong thời hạn 24 giờ, kể từ khi nhận được quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời do Toà án chuyển giao hoặc do đương sự giao trực tiếp, Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự phải ra quyết định thi hành án và phân công Chấp hành viên tổ chức thi hành.

   2. Ngoài các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này, Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự chỉ ra quyết định thi hành án khi có đơn yêu cầu thi hành án.

   Thời hạn ra quyết định thi hành án theo đơn yêu cầu là 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đơn yêu cầu thi hành án.

   3. Trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày ra quyết định thi hành án, Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự phải phân công Chấp hành viên tổ chức thi hành quyết định thi hành án đó.

   Khoản yêu cầu thi hành án nghĩa vụ dân sự trong hình sự “bồi thường thiệt hại về sức khỏe” là khoản được thi hành án theo đơn yêu cầu của người được thi hành án. Do vậy, căn cứ điểm đ khoản 1 Điều 31 Luật Thi hành án dân sự thì đơn yêu cầu thi hành án phải có “thông tin về tài sản hoặc điều kiện thi hành án của người phải thi hành án”. Trường hợp đơn yêu cầu thi hành án không có đầy đủ các nội dung theo quy định hoặc không nêu rõ thông tin về điều kiện thi hành án của người phải thi hành án nhưng không yêu cầu xác minh thì cơ quan thi hành án dân sự thông báo để đương sự bổ sung nội dung đơn yêu cầu thi hành án trước khi ra quyết định thi hành án theo quy định.

   Trên đây là tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật về việc cung cấp thông tin về tài sản, điều kiện thi hành án của đương sự. Bạn nên tham khảo chi tiết Luật Thi hành án dân sự 2008 để nắm rõ quy định này.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn