Có cần kê khai thông tin về tài sản của người phải thi hành án

Ngày hỏi:05/03/2016

Theo bản án dân sự của Tòa án nhân dân TX.Tân Uyên tuyên xử bên bị đơn phải trả nợ cho tôi số tiền 50 triệu đồng. Trường hợp tôi làm đơn yêu cầu thi hành án gửi cho cơ quan thi hành án thì tôi có cần kê khai thông tin về tài sản của người phải thi hành án không?

  Nội dung này được Báo Bình Dương tư vấn như sau:

  • Theo điểm đ, Khoản 2, Điều 31 Luật Thi hành án dân sự năm 2008 (sửa đổi, bổ sung năm 2014) quy định nội dung đơn yêu cầu thi hành án phải thể hiện “thông tin về tài sản hoặc điều kiện thi hành án của người phải thi hành án, nếu có”. Nghĩa là, việc người được thi hành án cung cấp thông tin về tài sản hoặc điều kiện thi hành án của người phải thi hành án khi làm đơn yêu cầu thi hành án là không bắt buộc.

   Ngoài ra, theo Khoản 1, Điều 44 Luật Thi hành án dân sự năm 2008 sửa đổi, bổ sung năm 2014 thì trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày hết thời hạn tự nguyện thi hành án mà người phải thi hành án không tự nguyện thi hành thì Chấp hành viên tiến hành xác minh; trường hợp thi hành quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời thì phải tiến hành xác minh ngay. Người phải thi hành án phải kê khai trung thực, cung cấp đầy đủ thông tin về tài sản, thu nhập, điều kiện thi hành án với cơ quan thi hành án dân sự và phải chịu trách nhiệm về việc kê khai của mình.

   Như vậy, căn cứ quy định nêu trên thì việc ghi thông tin về tài sản hoặc điều kiện thi hành án trong đơn yêu cầu thi hành án là không bắt buộc, trách nhiệm xác minh này thuộc về Chấp hành viên cơ quan thi hành án dân sự trong trường hợp bà không tự mình xác minh được và bà không cần thiết phải ghi vào đơn yêu cầu thi hành án nếu không biết.


  Nguồn:

  Báo Bình Dương Online
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn