Cơ cấu, tổ chức của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an cấp huyện

Ngày hỏi:03/07/2017

Cơ cấu, tổ chức của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an cấp huyện được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi là Bùi Đức Duy, hiện đang là sinh viên đại học. Tôi đang có nhu cầu tìm hiểu các quy định của pháp luật liên quan đến cơ cấu, tổ chức hoạt động của các cơ quan điều tra trên cả nước. Cho tôi hỏi, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện có cơ cấu, tổ chức như thế nào? Tôi có thể tìm hiểu quy định tại văn bản pháp luật nào? Mong nhận được sự phản hồi từ Ban biên tập Thư Ký Luật. Xin cảm ơn!

Bùi Đức Duy (ducduy*****@gmail.com)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Cơ cấu, tổ chức của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an cấp huyện trong hoạt động điều tra hình sự được quy định tại Khoản 2 Điều 17 Thông tư 28/2014/TT-BCA về công tác điều tra hình sự trong Công an nhân dân. Cụ thể là:

   Giám đốc Công an cấp tỉnh căn cứ tình hình tội phạm, cơ sở vật chất, số lượng cán bộ, số lượng điều tra viên của địa phương, đề xuất Bộ trưởng Bộ Công an (qua Tổng cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm, Tổng cục Xây dựng lực lượng Công an nhân dân) xem xét, quyết định tổ chức bộ máy Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an cấp huyện cho phù hợp. Việc tổ chức Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an cấp huyện phải bảo đảm các yêu cầu sau đây:

   a) Mỗi đội điều tra thuộc Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an cấp huyện tối thiểu phải có 03 (ba) điều tra viên. Khi chưa đủ 03 (ba) điều tra viên thì chưa thành lập đội mới;

   b) Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an cấp huyện chỉ tổ chức 01 (một) đội điều tra thì lấy tên chung là đội Cảnh sát điều tra. Đội này thực hiện nhiệm vụ của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an cấp huyện, trong đó có một tổ chuyên trách thực hiện chức năng, nhiệm vụ của đội Điều tra tổng hợp;

   c) Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an cấp huyện tổ chức 02 (hai) đội điều tra thì thành lập đội Điều tra tổng hợp; sáp nhập đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ, đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và lấy tên gọi là đội Cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự, kinh tế và ma túy;

   d) Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an cấp huyện tổ chức 03 (ba) đội điều tra thì thành lập đội Điều tra tổng hợp, đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, sáp nhập đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ, đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và lấy tên gọi là đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và ma túy;

   đ) Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an cấp huyện tổ chức 04 (bốn) đội điều tra thì thành lập đội Điều tra tổng hợp, đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ, đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy.

   Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an cấp huyện được tổ chức tại mỗi quận, huyện trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (cấp tỉnh) theo quyết định của Bộ trưởng Bộ công an. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an cấp huyện thực hiện chức năng quản lý tình hình an ninh, trật tự và phòng ngừa, trấn áp tội phạm tại địa bàn quận, huyên theo thẩm quyền và theo sự phân công của Giám đốc Công an cấp tỉnh.

   Căn cứ vào tình hình tội phạm, cơ sở vật chất, số lượng cán bộ, điều tra viên tại các quận, huyện trên địa bàn các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương mà Giám đốc Công an cấp tỉnh đề xuất Bộ trưởng Bộ Công an xem xét, quyết định tổ chức bộ máy Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an cấp huyện có từ 01 (một) đến 04 (bốn) đội điều tra theo quy định pháp luật.

   Trên đây là nội dung tư vấn về cơ cấu, tổ chức của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an cấp huyện trong hoạt động điều tra hình sự. Để biết thêm thông tin chi tiết, bạn nên tham khảo thêm thông tin tại Thông tư 28/2014/TT-BCA.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn