Có được đi nơi khác chữa bệnh khi đang bị quản chế không?

Ngày hỏi:05/04/2019

Chồng tôi hiện đang chấp hành án phạt quản chế tại địa phương. Nay anh ấy bị bệnh nặng, muốn đi điều trị tại bệnh viện tuyến Trung ương có được không ạ? Chồng tôi cần phải thực hiện thủ tục gì không? Xin cảm ơn

Phương (076***)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Điều 93 Luật Thi hành án hình sự 2010 quy định:

   1. Trường hợp có lý do chính đáng, người chấp hành án phạt quản chế có thể được cấp giấy phép đi khỏi nơi quản chế. Thẩm quyền cấp giấy phép như sau:

   a) Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã nơi quản chế cấp giấy phép đi lại trong phạm vi cấp huyện nơi quản chế;

   b) Thủ trưởng cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện cấp giấy phép đi lại trong phạm vi cấp tỉnh nơi quản chế;

   c) Thủ trưởng cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp tỉnh cấp giấy phép đi ra ngoài phạm vi cấp tỉnh nơi quản chế.

   2. Thời hạn người chấp hành án phạt quản chế được phép đi khỏi nơi quản chế do người có thẩm quyền cấp giấy phép quyết định, nhưng mỗi lần không quá 10 ngày. Trường hợp người chấp hành án phạt quản chế phải đi chữa bệnh thì thời gian đi khỏi nơi quản chế theo thời gian điều trị của cơ sở chữa bệnh.

   Điểm đ Khoản 1 Điều 91 Luật thi hành án hình sự 2010 quy định nghĩa vụ của người chấp hành án phạt quản chế như sau: Trường hợp được phép đi khỏi nơi quản chế, người chấp hành án phạt quản chế phải khai báo tạm vắng; trình diện, xuất trình giấy phép, làm thủ tục đăng ký tạm trú, lưu trú với Công an cấp xã nơi đến theo quy định; trở về nơi quản chế đúng thời hạn và trình diện với Ủy ban nhân dân cấp xã. Người chấp hành án phạt quản chế đi khỏi nơi quản chế mà không có giấy phép hoặc vi phạm các quy định ghi trong giấy phép nếu không có lý do chính đáng thì thời gian này không được tính vào thời hạn chấp hành án phạt quản chế.

   Căn cứ theo các quy định nêu trên, Anh/Chị có thể đi chữa bệnh ở tuyến Trung ương nếu được Thủ trưởng cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp tỉnh cấp giấy phép đi ra ngoài phạm vi cấp tỉnh nơi quản chế. Anh/Chị cần khai báo việc này với Công an cấp xã và trở về nơi quản chế và trình diện với Ủy ban nhân dân cấp xã sau khi điều trị.

   Ban biên tập thông tin đến Anh/Chị!

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn