Có được gửi đơn thi hành án qua đường bưu điện không?

Ngày hỏi:04/12/2018

Tại phiên Tòa phúc thẩm Hà Nội đã quyết định buộc bên kia phải trả lại tôi 500 triệu đồng đã mượn (bao gồm cả lãi). Tôi hiện đang làm việc tại Tp. HCM, không thể trực tiếp đến nộp đơn yêu cầu thi hành án, nên định làm đơn gửi qua đường bưu điện, như vậy có được không?

Minh Khang (***@gmail.com)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ theo quy định tại Khoản 13 Điều 1 Luật Thi hành án dân sự sửa đổi 2014 có quy định:

   Đương sự tự mình hoặc ủy quyền cho người khác yêu cầu thi hành án bằng hình thức trực tiếp nộp đơn hoặc trình bày bằng lời nói hoặc gửi đơn qua bưu điện. Người yêu cầu phải nộp bản án, quyết định, tài liệu khác có liên quan.

   Ngày yêu cầu thi hành án được tính từ ngày người yêu cầu nộp đơn hoặc trình bày trực tiếp hoặc ngày có dấu bưu điện nơi gửi.

   ** Lưu ý: Đơn yêu cầu phải có các nội dung sau đây:

   a) Tên, địa chỉ của người yêu cầu;

   b) Tên cơ quan thi hành án dân sự nơi yêu cầu;

   c) Tên, địa chỉ của người được thi hành án; người phải thi hành án;

   d) Nội dung yêu cầu thi hành án;

   đ) Thông tin về tài sản, điều kiện thi hành án của người phải thi hành án, nếu có;

   e) Ngày, tháng, năm làm đơn;

   g) Chữ ký hoặc điểm chỉ của người làm đơn; trường hợp là pháp nhân thì phải có chữ ký của người đại diện hợp pháp và đóng dấu của pháp nhân, nếu có.

   => Như vậy, Bạn có thể nộp đơn yêu cầu thi hành án qua dường bưu điện. Yêu cầu bạn phải nộp bản án, quyết định, tài liệu khác có liên quan.

   Trên đây là nội dung tư vấn.

   Trân trọng và chúc sức khỏe!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn