Có được khấu trừ số tiền phí thi hành án dân sự từ tiền thi hành án dân sự của người được thi hành án hay không?

Ngày hỏi:17/07/2017

Có được khấu trừ số tiền phí thi hành án dân sự từ tiền thi hành án dân sự của người được thi hành án hay không? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi là Phan Thị Tuyết. Vừa qua, tôi có yêu cầu cơ quan thi hành án dân sự tiến hành thi hành án theo bản án của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật. Số tiền thi hài án là 2 tỷ đồng. Cơ quan thi hành án thực hiện chi trả cho tôi bằng cách chuyển khoản. Nhưng tôi chỉ nhận được 1.940.000.000 đồng. Tôi có liên hệ với cơ quan thi hành án và họ trả lời là phí thi hành án của tôi là 60.000.000 đồng và họ đã tiến hành khấu trừ theo quy định của pháp luật. Cho tôi hỏi, cơ quan thi hành án thực hiện khấu trừ như vậy có đúng quy định của pháp luật hay không? Tôi có thể tìm hiểu thông tin tại văn bản pháp luật nào? Mong nhận được sự phản hồi từ Ban biên tập Thư Ký Luật. Xin cảm ơn!

Phan Thị Tuyết (tuyetphan*****@gmail.com)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Thực hiện khấu trừ số tiền phí thi hành án dân sự từ tiền thi hành án dân sự của người được thi hành án được quy định tại Điểm a Khoản 4 Điều 5 Thông tư 216/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thi hành án dân sự. Cụ thể là:

   Trường hợp cơ quan thi hành án dân sự chi trả bằng tiền mặt, chuyển khoản hoặc gửi qua bưu điện cho người được thi hành án thì thực hiện việc khấu trừ số tiền phí thi hành án dân sự mà người được thi hành án phải nộp trước khi chi trả cho họ.

   Căn cứ quy định đã trích dẫn thì cơ quan thi hành án dân sự có thể thực hiện khấu trừ phí thi hành án dân sự từ số tiền thi hành án dân sự của người được thi hành án dân sự trước khi chi trả cho người được thi hành án.

   Tuy nhiên, cơ quan thi hành án dân sự chỉ được thực hiện khấu trừ khi thực hiện chi trả bằng tiền mặt, chuyển khoản hoặc gửi qua đường bưu điện cho người thi hành án. Trong các trường hợp thực hiện chi trả bằng hình thức khác thì không được thực hiện khấu trừ.

   Như vậy, đối với trường hợp mà bạn cung cấp thì phí thi hành án dân sự của bạn là: 3% x 2.000.000.000 = 60.000.000. Cơ quan thi hành án dân sự thực hiện chi trả bằng chuyển khoản nên đã thực hiện khấu trừ phí thi hành án dân sự là phù hợp với quy định của pháp luật.

   Trên đây là nội dung tư vấn về quy định khấu trừ số tiền phí thi hành án dân sự từ tiền thi hành án dân sự của người được thi hành án. Để biết thêm thông tin chi tiết, bạn nên tham khảo thêm quy định tại Thông tư 216/2016/TT-BTC.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn