Có được khiếu nại quyết định điều động công chức?

Ngày hỏi:03/02/2021

Xin được tư vấn trường hợp công chức trong cơ quan nhà nước bị điều động sang làm tại đơn vị khác nhưng không đồng ý thì có được khiếu nại quyết định này hay không?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ quy định tại Khoản 1 Điều 11 Luật Khiếu nại 2011 thì:

   Quyết định hành chính, hành vi hành chính trong nội bộ cơ quan nhà nước để chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ, công vụ; quyết định hành chính, hành vi hành chính trong chỉ đạo điều hành của cơ quan hành chính cấp trên với cơ quan hành chính cấp dưới; quyết định hành chính có chứa đựng các quy phạm pháp luật do cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền ban hành theo trình tự, thủ tục của pháp luật về ban hành văn bản quy phạm pháp luật; quyết định hành chính, hành vi hành chính thuộc phạm vi bí mật nhà nước trong các lĩnh vực quốc phòng, an ninh, ngoại giao theo danh mục do Chính phủ quy định thuộc các khiếu nại không được thụ lý giải quyết.

   Về bản chất, có thể thấy quyết định điều động cán bộ là một quyết định hành chính mang tính chất nội bộ trong cơ quan nhà nước, là một phần của hoạt động tổ chức và duy trì hoạt động của bộ máy công quyền.

   Do vậy, quyết định điều động này không thuộc đối tượng để khiếu nại.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn