Có được khởi kiện quyết định hành chính khi không có quyết định giải quyết khiếu nại không?

Ngày hỏi:04/01/2020

Diện tích đất của tôi nằm trong phần quy hoạch, nhưng khi nhà nước tiến hành bồi thường không thỏa đáng, tôi đã làm đơn khởi kiện đến UBND xã họ không giải quyết. Vậy cho hỏi tôi có được khởi kiện khi không có quyết định giải quyết khiếu nại không?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Có được khởi kiện quyết định hành chính khi không có quyết định giải quyết khiếu nại không?
   (ảnh minh họa)
  • Theo Khoản 1 Điều 115 Luật tố tụng hành chính 2015 quy định: Cơ quan, tổ chức, cá nhân có quyền khởi kiện vụ án đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính, quyết định kỷ luật buộc thôi việc trong trường hợp không đồng ý với quyết định, hành vi đó hoặc đã khiếu nại với người có thẩm quyền giải quyết, nhưng hết thời hạn giải quyết theo quy định của pháp luật mà khiếu nại không được giải quyết hoặc đã được giải quyết nhưng không đồng ý với việc giải quyết khiếu nại về quyết định, hành vi đó.

   Mặt khác theo Điều 28 Luật Khiếu nại 2011 quy định thời hạn giải quyết khiếu nại lần đầu, cụ thể như sau:

   Thời hạn giải quyết khiếu nại lần đầu không quá 30 ngày, kể từ ngày thụ lý; đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết có thể kéo dài hơn nhưng không quá 45 ngày, kể từ ngày thụ lý.

   Ở vùng sâu, vùng xa đi lại khó khăn thì thời hạn giải quyết khiếu nại không quá 45 ngày, kể từ ngày thụ lý; đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết có thể kéo dài hơn nhưng không quá 60 ngày, kể từ ngày thụ lý.

   Như vậy, khi hết thời hạn giải quyết khiếu nại lần đầu mà UBND xã không được giải quyết thì sẽ được khởi kiện ra Tòa để giải quyết.

   Ban biên tập phản hồi đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn