Có được thỏa thuận số lượng Trọng tài viên không?

Ngày hỏi:19/08/2021

Xin hỏi, trong tránh chấp hợp đồng thương mại thì các bên có quyền được thỏa thuận số lượng Trọng tài viên hay không? Ví dụ yêu cầu 3 Trọng tài viên giải quyết.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Điều 39 Luật Trọng tài thương mại 2010 quy định về thành phần Hội đồng trọng tài như sau:

   1. Thành phần Hội đồng trọng tài có thể bao gồm một hoặc nhiều Trọng tài viên theo sự thỏa thuận của các bên.

   2. Trường hợp các bên không có thoả thuận về số lượng Trọng tài viên thì Hội đồng trọng tài bao gồm ba Trọng tài viên.

   Như vậy, trường hợp của bạn thì các bên có quyền thỏa thuận về số lượng Trọng tài viên, chỉ khi các bên không có thoả thuận về số lượng Trọng tài viên thì Hội đồng trọng tài bao gồm ba Trọng tài viên theo quy định nêu trên.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn