Có được yêu cầu Hội đồng Trọng tài áp dụng biện pháp khẩn cấp nhiều lần?

Ngày hỏi:30/10/2018

Chào anh chị, doanh nghiệp tôi và doanh nghiệp đối thủ đang giải quyết tranh chấp tại tòa Trọng tài thương mại. Doanh nghiệp tôi đã có đơn yêu cầu Hội đồng trọng tài áp dụng biện pháp khẩn tạm thời về tài sản để đảm bảo nghĩa vụ thanh toán. Sau đó chúng tôi thấy cần thiết phải áp dụng thêm biện pháp khẩn cấp tạm thời nữa có được không? Mong anh chị tư vấn giúp tôi.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo yêu cầu của một trong các bên, Hội đồng trọng tài có thể áp dụng một hoặc một số biện pháp khẩn cấp tạm thời đối với các bên tranh chấp.

   Tại Khoản 2 Điều 49 Luật trọng tài thương mại 2010 quy định các biện pháp khẩn cấp tạm thời bao gồm:

   - Cấm thay đổi hiện trạng tài sản đang tranh chấp;

   - Cấm hoặc buộc bất kỳ bên tranh chấp nào thực hiện một hoặc một số hành vi nhất định nhằm ngăn ngừa các hành vi ảnh hưởng bất lợi đến quá trình tố tụng trọng tài;

   - Kê biên tài sản đang tranh chấp;

   - Yêu cầu bảo tồn, cất trữ, bán hoặc định đoạt bất kỳ tài sản nào của một hoặc các bên tranh chấp;

   - Yêu cầu tạm thời về việc trả tiền giữa các bên;

   - Cấm chuyển dịch quyền về tài sản đối với tài sản đang tranh chấp.

   Tuy nhiên, tại Khoản 3 Điều 49 Luật trọng tài thương mại 2010 quy định:

   "3. Trong quá trình giải quyết tranh chấp, nếu một trong các bên đã yêu cầu Tòa án áp dụng một hoặc một số biện pháp khẩn cấp tạm thời quy định tại khoản 2 Điều này mà sau đó lại có đơn yêu cầu Hội đồng trọng tài áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời thì Hội đồng trọng tài phải từ chối."

   Như vậy, đối với yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời sau đó lại có đơn yêu cầu Hội đồng trọng tài áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời thì Hội đồng trọng tài phải từ chối.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn