Có giải tỏa kê biên đất theo đề nghị của người được thi hành án không?

Ngày hỏi:21/07/2009
Những người được thi hành án đều thống nhất đề nghị cho chuyển quyền một phần diện tích đất kê biên cho người đang tranh chấp về tài sản kê biên khởi kiện tại tòa án. Mặc dù phần tài sản còn lại không đủ thi hành án thì Chấp hành viên có thể căn cứ điểm a khoản 1 Điều 105 Luật Thi hành án giải tỏa kê biên đối với phần diện tích đất trên được không?

  Nội dung này được Bộ Tư pháp tư vấn như sau:

  • Điều 105 Luật Thi hành án dân sự quy định về giải toả kê biên tài sản như sau:

   1. Việc giải toả kê biên tài sản được thực hiện trong các trường hợp sau đây:

   a) Đương sự thoả thuận về việc giải toả kê biên tài sản mà không ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của người thứ ba;

   b) Đương sự đã thực hiện xong nghĩa vụ thi hành án và các chi phí thi hành án theo quy định của Luật này;

   c) Có quyết định của người có thẩm quyền hủy bỏ quyết định kê biên tài sản;

   d) Có quyết định đình chỉ thi hành án theo quy định tại Điều 50 của Luật này.

   2. Chấp hành viên ra quyết định giải toả kê biên và trả lại tài sản cho người phải thi hành án trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày có căn cứ quy định tại khoản 1 Điều này.

   Căn cứ quy định này, những người được thi hành án đều thống nhất đề nghị cho chuyển quyền một phần diện tích đất kê biên cho người đang tranh chấp về tài sản kê biên khởi kiện tại tòa án, thì chưa có cơ sở giải tỏa kê biên đối với phần diện tích đất đó, vì chưa rõ người phải thi hành án có đồng ý không, có ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của người thứ ba không.


  Nguồn:

  Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn